KulturaBg - logo

ПАРТНЬОРИ / ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ГАБРОВО

Държавен архив – Габрово е отдел в дирекция „Регионален държавен архив“ –Велико Търново. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Габровска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден през 1959 г. в резултат от административно-териториалната реформа като отдел на Окръжно  управление на МВР – Габрово. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Габрово, от 1988 г. е в структурата на Община – Габрово. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Към архива функционират читалня и библиотека. В научно-справочната библиотека са заведени 1559 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания.

От 1992 г. архивът се помещава в сграда на ул. „Чардафон“ № 17.
През годините ръководители на архива са били: Младен Цанев Радков (1960– 1991) Румяна Петрова Денчева (1991–1997), Донка Недялкова Ботева (1997–1999), Юлия Петрова Бързакова (1999–2000). Георги Цанев е първият служител, назначен на 1 окт. 1959 г.

Архивът е награден с орден „Кирил и Методий“ – ІІ степен, Наградата на Община – Габрово – статуетка „Златният Хирон – 2003“ и Грамота за принос в развитието на града, а за своя 50-годишен юбилей – с Почетен знак на Общината за доказан принос в съхраняването на документално богатство, свидетелство за историята на Габровска област, като част от културната и стопанска история на България.

Първите постъпления на архивни фондове са предадени от Държавен архив – Велико Търново, комплектувани преди промяната на административно-териториалното деление на страната през 1959 г. и създаването на архива в Габрово. През 1993 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 226.17 линейни метра с 43 фонда с 14 859 архивни единици.; 1302 спомена,  1141 ЧП, 670 бр. снимки, 21 албуми, 22 ролки с микрофилми; 13 фонозаписи.

Фондовата наличност на архива към 01.01.2015 г. възлиза на 2715.05 линейни метра с 2519 архивни фонда (2341 учрежденски и 178 лични фонда, от които 26 необработени) с общ брой 337 233 архивни единици, 977 частични постъпления и 1352 спомена. Застрахователният фонд се състои от 761 657 кадъра с негативи на микрофилмирани документи и 815 310 касъра позитив и 517 628 кадъра дубъл негативи.

Началник отдел: Стефка Василева
Контакти
Адрес:
гр. Габрово, 5300
ул. „Чардафон“ № 17
тел. (066)803569 – началник отдел
        (066)804634 – читалня
GSM: 0888664459
факс (066)803569
e-mail: gabrovo@archives.government.bg
1