KulturaBg - logo

ПАРТНЬОРИ / 04. ЦЕНТЪР ЗА НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ

ДЕЙНОСТ

Културни политики, културен мениджмънт, образование в сферата на културата

Обществени кампании и работа с общности и хора в неравностойно социално положение

Работа с младежи

Музикално-издателска и продуцентска дейност

ЕКИП

Любен Кулелиев
Председател
0898 666 269
lkuleliev [at] alos [dot] bgДобрин Атанасов

Координатор проекти
0888 658 946
d_atanasov [at] alos [dot] bg

Росица Маринова
Координатор кампании
0897 932 005
rmarinova [at] alos [dot] bg

Десислава Цонева
Културен мениджър
d_tzoneva [at] alos [dot] bg

Елена Калинова
Финансов мениджър

alos.bg

Партньорството между фондация „Граждански форум“ и Център за неформално образование и културна дейност АЛОС е създадено по проект „Форум за сътрудничество и култура“, финансиран от Национален фонд „Култура“.

 
1