KulturaBg - logo

ПАРТНЬОРИ / 08. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ДРЯНОВО


museumdryanovo.com

Контакти:


5370 Дряново, ул. „Шипка“ № 82
тел. 0676/7-20-97; 7-21-38
e-mail: office@museumdryanovo.com


Създаден през 1970 година, музеят представя археологическото, историческото, етнографското и културното наследство на дряновския край в четири експозиции, разположени в отделни сгради:

личностно-възпоменателна експозиция „Колю Фичето - живот и творчество“, посветена на най-изтъкнатия наш възрожденски майстор, поставил основите на строителна школа в българската национална  архитектура и въздействал върху народностното самосъзнание с наложения от него стил (Дряново, ул. "Шипка" 82)

етнографска експозиция „Градски бит от края на ХІХ и началото на ХХ век“, уредена в Лафчиевата къща, принадлежала на заможни търговци от две дряновски фамилии (Дряново, ул. „Шипка“ 92)

художествена експозиция „Възрожденско църковно изкуство от Дряновско“, представена в Икономовата къща – дело на Колю Фичето, с икони, дърворезби и стенописи от XVII - XIX в. и зала за временни наши и гостуващи изложби (Дряново, ул. „Шипка“ 119)

общоисторическа експозиция „Археология и Възраждане“ с находки от дълбока древност до средновековни времена и представяне на Дряновския манастир като средище на българския дух и въстаническо огнище през 1876 г. (Дряновски манастир „Св. Арх. Михаил“)

Партньорството между фондация „Граждански форум“ и Исторически музей–Дряново  е създадено по проект „Форум за сътрудничество и култура“, финансиран от Национален фонд „Култура“.