KulturaBg - logo

БЪЛГАРСКИЯТ МУЗЕЙ С ПРИНОС КЪМ РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА Е ЕМО "ЕТЪР"

С традиционната награда „Асеневци", която Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции (АБТТА) присъжда в рамките на изложението „Културен туризъм", бе удостоен ЕМО „Етър".

Музеят има принос в популяризиране на културно-историческото наследство и на туризма в региона, са отчели организаторите.

„За мен това е признание за работата ни, доказателство, че вървим в правилната посока, опитвайки се да намерим нови публики", каза доц. Светла Димитрова, директор на ЕМО „Етър".

От Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции са направили сериозен анализ на всички музеи в страната, преди да решат на кого да връчат наградата. Проучването показва, че през 2015 година в етнографския музей край Габрово е работено активно за популяризиране на културното наследство.

„Тази награда има голяма стойност за нас, защото е оценка на публиката. Дава се от професионалното сдружение на хората, които се занимават с предлагане на туристически услуги. Смятам, че е напълно заслужена, тъй като ние полагаме усилия да сме една от водещите музейни институции в страната", коментира доц. Димитрова.

През първото тримесечие на 2016 г. се отчита над 20% повишение на броя посетители в ЕМО „Етър" в сравнение с 2015 г. Януари, февруари и март не са активни месеци за музея, тъй като водните съоръжения не работят, както и част от работилниците. Намерен е начин как да се привлече интереса на посетителите. Правят се атрактивни възстановки на обичаи, откриват се изложби, акцентира се и върху безплатната възможност да се разгледа музея.

Доц. Димитрова заяви, че тези резултати са логична последица от работата на целия екип.
През първите три месеца на 2016 г. 19 117 туристи са посетили ЕМО „Етър". Музеят остава любима дестинация на българите от цялата страна. 18 216 наши сънародници са го посетили през януари, февруари и март.
Сподели

Слушай още