KulturaBg - logo

НОВАТА ВИЗУАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЕМО ЕТЪР БЕ ПРЕДСТАВЕНА НА СВЕТОВЕН ФОРУМ В ТАЛИН

Новата визуална идентичност на ЕМО „Етър” бе представена от фотографа Росина Пенчева по време маркетинг-семинар на Асоциацията на музеите на открито в Европа, който се проведе в столицата на Естония Талин. Във форума участва и доц. д-р Светла Димитрова, директор на музея, в чиято управленска програма е залегнала идеята за създаване и налагане на нова визуална идентичност. Росина Пенчева оцени участието в този семинар като изключително полезен опит за ЕМО „Етър”.
 
Какви бяха акцентите по време на семинара в Талин?

 
Двете основни теми на семинара бяха „Създаване на корпоративна идентичност за по-добро развитие на музеите“ и „Използване на технологични средства и социални медии в представянето на музеите на открито“. Презентацията – „Създаването на нова визуална идентичност на ЕМО „Етър“ като начин за решаване на проблеми“, представи целия процес на създаването на визуалната и графична идентичност на музея. Етапът, до който сме стигнали в момента е на току-що създадено лого и основни правила, по които да се развива. Тепърва стартираме самото брадиране: приложението върху сувенири, корпоративни и промоционални материали. Предстои и проект за сигнатурата в музея, тоест ориентировъчен дизайн - табелите, пиктограмите, напътстващите един посетител входни тотеми и т. н. Всички те се основават на визуалната идентичност. Презентацията показва проблемите в музея, заради които стигнахме до извода, че е необходима нова визуална идентичност. Показахме разнообразието от табели в момента, които като се съберат на едно място става ясно, че няма правило на създаването им. Разнообразни са по мащаб, материалите за изработка са различни, шрифтовете са разнообразни, както и рекламните материали през годините. Тези проблеми се решават със създаването на лого и система, по която да се работи. Решава се и проблем с изложбите, които също ще се основават на единна визуална идентичност. По време на семинара бе изтъкнато, че активността в социалните мрежи трябва да е и от страна на музеите, не само на корпорациите. ЕМО „Етър“ е в крак с този процес, защото имаме много добре развита страница във Фейсбук, която към 2015 година имаше около 2 700 последователи, а в сега е с над 11 000. Страницата е изключително активна със събития, фотографии, видео, текстове.
 
Що се отнася до визуалната идентичност, става въпрос за един дълъг процес, който да се утвърждава през годините!
 
Естонският музей на открито представи своята визуална идентичност, налагането на която, като процес, им е отнело десет години. Да, става въпрос за един дълъг процес, в който правилата се надграждат.
 
Представители на музеи от кои държави взеха участие в семинара?
 
Другите участници в семинара бяха представители на музеите на открито в Естония, Латвия, Литва, Финландия, Чехия, Румъния и Унгария. Всички презентации бяха полезни за нас - представителите на ЕМО „Етър”, а много от информацията в тях може да се приложи на място. Карт Вилман, представител на агенция за маркетингови комуникации говори за корпоративната идентичност на един музей. Той разказа за десетгодишния опит в създаването на бранд за Естонския музей на открито. „Изграждането на музеен бранд: от колекция до бизнес. Дизайнът на Унгарския музей на открито“, бе озаглавена презентацията на Анита Хорват и Золт Сари. Тему Аола от Музеен център Ваприки във Финландия се представи с „Прозорци към миналото с VR (виртуална реалност)“. Останалите презентации са: „Споделяйте повече преживявания, по-малко информация: музеите на открито и техните посетители в ерата на експериментален маркетинг“ на доц. д-р Надея Чарапан от Европейски хуманитарен университет, „Използване на социални медии в маркетинга“ на Тон Кули, мениджър социални медии и съдържателен маркетинг. Имаше презентация на представител на Естонския земеделски музей. От една софтуерна компания предложиха варианти как да се използват умни технологии в музеите. „Решения за виртуална реалност/визуална комуникация в музеите“, бе озаглавена презентация на представител на компания за създаване на визуална комуникация в музеите.
 
Неформалната част от посещението беше ли полезна за участниците в семинара?
 
Не бих я определила като неформална. Посещенията в различни музеи беше част от работната програма. Обмяната на информация и запознаването с чуждия опит са от полза винаги. Ние разгледахме Национален естонски музей на открито, новата сграда на Национален музей на Естония в Тарту, Исторически музей с парк със съветски паметници, където видяхме новата експозиция, Филмов и Морски музеи. Като много полезно оценявам посещението в квартал Ротерман, където има стари индустриални сгради, придобили нови функции. Те се вписват много добре в съвременната архитектура. Тарту е културната столица на Естония. Експозицията, която разгледахме там е съвсем нова, но работата за цялостното оформление е отнела 10 години. Използвани са много нови подходи, изложбите са интерактивни. Посещението в музея не е само разглеждане на обекти зад витрина, а е преживяване. Има много инсталации, в които можеш да влезеш и да преживяваш. Представили са легла от различните епохи и те приканват да легнеш. Когато станеш, ти прожектират върху самото легло какво си правил. Това е много забавно за един посетител. Друга инсталация представя естонските диалекти. Записите са автентични. Изложбата за националните малцинства ги представя с много анимация, озвучаване и визуализиране. По време на посещението обръщахме внимание на ориентировъчния материал, върху който сега работим в музея и този опит ни е от полза.
ТИХОМИР ЦЪРОВ
Автор: ТИХОМИР ЦЪРОВ

Брой публикации: 218 аудио, 113 видео, 336 новини

Всички публикации на автора »

Слушай още