KulturaBg - logo

ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА БАНКНОТА ОТ 20 ЛВ. СЪС СЕРИЕН НОМЕР 00001 СЕ НАМИРА В ИСТОРИЧЕСКИЯ МУЗЕЙ НА ГАБРОВО

„Регионален истрически музей - Габрово притежава екземпляр на първата българска банкнота от 20 лв. Уникалното е, че тя е със сериен номер 000001".

Това разказа Иван Христов,  уредник „Нова и най-нова история.

От думите му става ясно, че това е почти несрещан случай - едва ли друга държава успява да запази такава своя банкнота. Тя е от първата емисия български книжни пари и е отпечатана на 1 август 1885 г.

Банкнотата е добре запазена, с размери приблизително 15/10 см и в цвят охра. Липсва горният десен ъгъл. На лицевата й страна в правоъгълник от плетеница е отпечатано два пъти числото 20. Под тях текст:

„В замѣна на тая банкнота Българска народна банка плаща предявителю двадесеть лева злато. София 1 Августь 1885 г."

В горната част на плетеницата с едри букви е изписано „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА", в горния ляв е ъгъл е поставен държавния герб. В средата на долната част е изписано „За поддѣлка виновнитѣ се наказвать споредь закона."

Управител на БНБ в този период е Иван Евстратиев Гешов - известен банкер, политик и общественик.

С развитието на стопанството в България и разрастването на търговията паричните средства стават все по-необходими.


Историкът Иван Христов разказва, че: „от началото на 1885 г. с закон Българската народна банка става „държавно кредитно учреждение" и получава правото да издава банкноти. Малко преди Съединението на Княжество България с Източна Румелия са отпечатани банкноти от 20 и 50 лв. Те са в обръщение от 1 септември 1885 г. до 1 юли 1907 г. Имат покритие в злато, което веднага може да бъде изплатено на „предявителя". През 1887 г. е отпечатана третата българска банкнота от 100 лв. Но в първите години не предизвикват особен интерес сред населението.

И трите банкноти са отпечатани в Русия. Художественият проект е на българина Георги Кирков, единствения български специалист по модерни графични изкуства. Използвани са повече от 20 години, като напълно са унищожени през 1914 г. и се срещат твърде рядко, предимно в частни колекции.

Банкнотата, съхранявана в Регионален исторически музей - Габрово, е опазена благодарение на габровеца Васил Тюлюмбаков, търговец в Браила. При него попада още през 1897 г. Впоследствие я завещава на сина си Христо Тюлюмбаков".

Габровският музей откупува банкнотата през 1961 г. за сумата от 250 лв. Днес тя е част от постоянната експозиция на културната институция.

Слушай още