24.05.2015г. | 00:00ч.
УНИКАЛНИ РЪКОПИСИ И СТАРОПЕЧАТНИ КНИГИ СЪХРАНЯВА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ГАБРОВО

Уникални ръкописи и старопечатни книги се съхраняват в хранилището на Регионален Исторически музей – Габрово. Любопитни факти относно най-интересните от тях пред Kultura ON-AIR разкрива уредникът в музея Даниела Цонева.


Най-ранните представители, които се съхраняват в музея са от средновековната ръкописна традиция. Най-старият ръкопис е един Паремийник с текстове от Стария завет. Той е фрагмент само от един лист и датира от средата на 14 век.  Любопитното е, че писмото наподобява известната Манасиева хроника.

Сборник от края на 15 век. Един от основните текстове е за свети Йоан Златоуст.


Сборник от края на 18 век в две части с поучения.


Ръкописен сборник от 1821 година, който включва молитви, посветени на Света Богородица, Св. Варвара, Св. Архангел Михаил, Св. Иван Рилски. Молитвите са написани с църковно славянски букви на няколко езика.


Писмовник 1813 година за упражнения в училище.


Музеят съхранява още Александрията. Това е едно четиво за Александър Македонски, известно с около 200 варианта на повече от 35 езика. От първата четвърт на 19 век.


Неделник, известен още като Софроние, защото е дело на Софроний Врачански. Съдържа молитви и поучения.


Сред най-старите печатни книги , които се съхраняват в музея е гръцки псалтир от 1643 година.


Ръкопис, който е известен още като габровска граматиката на Неофит Рилски от 1835г. Създаден е по време на престоя му в Габрово, когато е учител тук.


В габровският Исторически музей се намира още и първото преведено издание на Сборник на държавните закони на Османската империя.Габровският исторически музей съхранява единственият известен досега препис на История Вократце на Спиридон от 1819 година. Оригиналът се съхранява в Санкт Петербург.


Молитвеник на сефератските евреи.


Проект "Габрово - град с минало, град с бъдеще" се реализира с финансовата подкрепа на програма "Култура" към Община Габрово.
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ГАБРОВО
Автор: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ГАБРОВО

Брой публикации: 65 аудио, 9 видео, 129 новини

Виж всички публикации на автора »

Слушай още

 
Култура ON-AIR се финансира от програма Култура на Община Габрово.
Проектът се реализира от фондация Граждански форум.