KulturaBg - logo

СТЕФКА ВАСИЛЕВА РАЗКАЗВА ЗА БОГАТСТВАТА, КОИТО СЪХРАНЯВА ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ГАБРОВО

Държавен архив – Габрово е отдел в дирекция „Регионален държавен архив“ –Велико Търново. Архивът е създаден през 1959 г. в резултат от административно-териториалната реформа като отдел на Окръжно  управление на МВР – Габрово. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Габрово, от 1988 г. е в структурата на Община – Габрово.

През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Към архива функционират читалня и библиотека. В научно-справочната библиотека са заведени 1559 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания.

За значимото фондово богатство на Държавен архив – Габрово разказва началникът Стефка Василева
Предаването е реализирано от радио Култура ON-AIR в изпълнение на проект "Габрово - град с минало, град с бъдеще" на Фондация "Граждански форум". Проектът се реализира с финансовата подкрепа на програма "Култура" -  2015 към Община Габрово. 
Сподели
ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ГАБРОВО
Партньор: ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ГАБРОВО

Брой публикации: 1 аудио, 1 видео, 3 новини

Всички публикации на автора »

Слушай още