KulturaBg - logo

ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ ОЦЕНЯВАТ ПРОЕКТИТЕ ПО ПРОГРАМА КУЛТУРА

Бюджетът на Програма Култура на Община Габрово за 2016 г. отново е в размер на 100 000 лева. От 2014 г. Програмата предизвиква интереса на голяма група неправителствени организации, бюджетни структури и фирми, които имат идеи да реализират свои инициативи в полза на развитието на културата в Габрово.

Зам.-кметът на Общината Нела Рачевиц оповести публично намерението в журито този път да бъдат привлечени експерти, които не са от Габрово. Според администрацията така биха били избегнати обвинения за лобизъм и би бил намален субективния подход при класирането на проектните предложения.

Този подход дава шанс и за увеличаване на творческите връзки между Габрово и други населени места. След приключване на класирането външните участници в журито може да проявят интерес да проследят осъществяването на проектите и да се роди идея за тяхната реализация извън Габрово.

Зам.-кметът заяви, че една от поставените през 2014 г. непреки цели на Програма Култура - да се повиши капацитета на местните НПО-та, до голяма степен е постигнат.
Сподели
Darikradio.bg
Партньор: Darikradio.bg

Брой публикации: 42 аудио, 1 видео, 1 новини

Всички публикации на автора »

Слушай още