KulturaBg - logo

Д-р Аксиния Бутева: „Музеите не прекъснаха контакта си с публиката, въпреки ограничителните мерки“

Първото събиране на представители на българската музейна общност, след въвеждането на извънредните мерки, се състоя на 15, 16 и 17 юли в Шумен. По време на организирана от Регионалния исторически музей конференция д-р Аксиния Бутева, началник на отдел „Музеи, галерии и визуални изкуства” към дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства” в Министерство на културата, проведе разговори с участниците. Изводът е очакван – ситуацията с COVID – 19 се отразява неблагоприятно.

„Моите впечатления са, че в тази необичайна обстановка музеите положиха максимални усилия да продължат своята дейност. Разбира се, не в мащабите, в които са работили, а в по-ограничени формати. Но не са преставали да работят. Националната конференция в Шумен показва, че са направени проучвания, а докладите за музейните колекции са интересни. Може би са използвали времето да се съсредоточат върху своите фондове”, коментира д-р Бутева.

Тя отчита, че по време на ограничителните мерки музеите са успели да поддържат връзката със своите публики, благодарение на възможностите, които дава интернет.

Д-р Аксиния Бутева акцентира, че Министерство на културата е активен фактор в този процес. Изготвени са методически указания за утвърждаване на този подход – чрез интернет да се показват експозициите, а там където е възможно – и фондовете.
„Доста са затрудненията, финансовите загуби също, но от друга страна – важно е, че контактите с публиката не бяха прекъснати“, допълва д-р Бутева, но отчита, че преживяването на живо няма как да се замени с технически средства.
„Една картина въздейства по един начин, когато се види директно и по друг, когато е представена с технически средства. Но ситуацията наложи този подход“.

Министерство на културата предприема мерки за финансово подпомагане на музеите, чрез различни програми. Д-р Бутева препоръча по-сериозна активност от страна на музейната общност по отношение на сесиите, които министерството обявява. Тя заяви, че средствата по някои от тях ще бъдат пренасочени, тъй като самите музеи не са били особено инициативни, което е довело до невъзможност да се реализира определения  финансов ресурс. Пример за това са малкият брой от кандидати по тема 2 „Музеят като образователна среда“ по обявената сесия „Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии“ по разгледаните проекти.
 
Д-р Бутева припомни, че в момента музеите  могат  да кандидатстват за Национална награда „Музейна образователна дейност“, по категории:  за културен институт и за отделен специалист, който работи в тази област. Срокът за подаване на заявление е до края на август, а цялата информация от доста време е публикувана на сайта на Министерство на културата. Наградите имат и финансово изражение, което допълва придобиването на престиж за всеки, който бъде отличен от толкова високо ниво.
Сподели

Слушай още