KulturaBg - logo

Забележителната любов на един реставратор към иконите

Когато застанете пред една икона, отправете молитвата си, прекръстете се, но не си тръгвайте. Вероятно Бог (или изобразеният светец) „чува“ казаното наум и кристално ясно разбира дали са чисти помислите и искрено поведението Ви. Преди да си тръгнете погледнете отново иконата и благодарете, но този път на хората, които са я създали. Ако е стара, мислите Ви нека се насочат не само към зографа! Благодарете и на реставратора, който е запазил изхабената от времето и човешките молитви икона – посредник между вътрешните светове на стотици хиляди хора и света на висшите сили – на Бог и на чистите създания около него.

Любовта на реставратора Стефан Стефанов към иконите е забележителна. Обича да ги връща към живот, независимо дали са нарисувани като стенописи, върху платно или дърво. Консервацията и реставрацията на икони и иконостаси не е просто работа, а важна част от духовното търсене на Стефан Стефанов.


Започва да практикува наученото в специализираната катедра на Национална художествена академия с реставриране на картини. Първата е пейзаж от Карлово на художника Никола Танев. Тогава работи за Националната художествена галерия. Още в този свой първи професионален период се убеждава, че да работиш като реставратор е занаят. Необходимо е да има опитен човек (майстор), който да насочва другите реставратори.

Първата икона, която Стефан Стефанов реставрира е на Свети Николай от църква в трънско село. Сред предметите с етнографска стойност, съхранявани в музей „Етър“, за които реставраторът полага грижи, има много, които са интересни и любопитни за съвременната публика. Стефан Стефанов дава за пример овчарски сандък. Той е обикновен, от селски тип, с опростена, но интересна резба. През 2020 година реставрира няколко часовника, един от които с бухал. Птицата е изобразена като картина и е двуизмерна.

Стефан Стефанов не мечтае за изложба с реставрирани от него предмети. За разлика от художниците, които имат нужда да покажат създадената творба, реставраторът е анонимен човек, убеден е той.

През 2020 година по инициатива на музей „Етър“ Стефан Стефанов реставрира икона на Св. Андрей, която предстои да бъде върната в храма, за да служи на човешката вяра в доброто.


От няколко години Стефан Стефанов реставрира културни ценности на музей „Етър“. От 2020 провежда практически и теоретични обучения на още трима души. Този екип ще обслужва една от най-модерните в страната лаборатории за консервация и реставрация, която предстои да бъде създадена в музей „Етър“. 


Прочетете още: 

Изграждат една от най-модерните у нас лаборатории за консервация и реставрация

Сподели
ТИХОМИР ЦЪРОВ
Партньор: ТИХОМИР ЦЪРОВ

Брой публикации: 260 аудио, 216 видео, 409 новини

Всички публикации на автора »

Слушай още