KulturaBg - logo

Зам.-министър Гешева изтъкна ролята на Габрово в съчетаването на културен продукт от различен характер

Зам.-министърът на културата Амелия Гешева взе участие в Националната среща „Добри практики: съвременни форми за представяне и популяризиране на културното наследство. Предимства и недостатъци на музейните експозиции”. Форумът е организиран от Министерство на културата, Община Бургас и Регионалния исторически музей – Бургас.
 
Зам.-министър Гешева изтъкна ролята на Габрово в съчетаването на културен продукт от различен характер за привличането на публики. Предлаганото в Регионален исторически музей – Габрово, музей „Етър” и Музея на хумора и сатирата прави от града място, атрактивно за туристите, смята Амелия Гешева.
 
„Работата по опазване на културно-историческото наследство е многопосочна и свързана с различни сектори. От една страна са връзките с образованието и науката, а от друга – връзките вътре в самия сектор. Музеите са институции, които пазят паметта, но и възпитават, формират интерес, с който привличат нови публики”, коментира зам.-министър Гешева.
 
Според нея музеят има важна роля в създаването на наука.
 
„Много е важно да утвърдим тази роля на музеите. Това става със задържането на хора с академични длъжности и създаването на нови експерти. Възможности за финансиране съществуват, но по една или друга причина не са използвани към момента от музеите. Затова е необходимо да се акцентира върху капацитета на тези институции. За мен е много важно всеки един от музеите да го развива, а когато се представя да не взема на готово неща от другите музеи. Съдържанието на всяка една експозиция е уникално, а всеки може да го представи по свой собствен и неповторим начин. Колкото и да говорим за еднакви дялове от историята, всеки има нещо уникално. Затова музеите трябва да показват своята уникалност.”
 
Амелия Гешева насочи вниманието, че в момента е много актуално да се говори за нови технологии.
 
„Веднага казвам – нека ги използваме, но за създаване на различни продукти. В момента е на мода във всеки музей да има VR-очила. Прекрасно, но това няма да те направи по-привлекателен. Няма да доведе нови посетители, само защото казваш, че има въведени нови технологии.
 
Искам да дам като един от добрите примери Регионален исторически музей – Габрово. Той стои много различно, особено на фона на това, което се е случило при първата вълна, когато са финансирани различни проекти за внедряване на технологии. Когато отидем в РИМ – Габрово, виждаме, че това е един различен музей, където се представя индустрията. Не може да има същия музей на друго място. И виждаме колко добре е съчетана технологията с историческото съдържание, при това от различни епохи.
 
Музей „Етър” е различен, иновативен е, но трябва да залага на ръчните технологии.
 
Да прибавим Дома на хумора и сатирата, където има друг продукт и публика със свой интерес.
 
Получаваме едно съчетание между занаяти, история и съвременност. По този начин Габрово става място със свой собствен профил и стои по различен начин дори пред туриста.”
 
Амелия Гешева призова представителите на музеите винаги да работят с местната власт.
 
„Когато Общината прави политика за култура, това става с културните институти. Ако се създаде добра симбиоза, може да се представи целия регион. Взаимовръзката между музей и Община е много важна. Държавата може да подкрепя идеите на представителите на регионите. Да даде възможности за опазване на културното наследство.
 
Не трябва да работим за еднократното финансиране, а за устойчивото. През последните години се правят усилия в тази посока. Много често музеите кандидатстват в Министерството за дадена изложба. Ако тя остане само на мястото, където е създадена, е за по-ограничен кръг хора. Ако изложбата бъде изнесена на територията на други музеи, в това число и в чужбина, ние сме създали един устойчив продукт. Затова е важно музеите да осмислят какво имат във фондовете си и как да го представят по най-добрия начин. Не винаги атракцията е водеща. Да, тя привлича публики, но всичко, което правим трябва да е подчинено на това да опазим българското културно наследство и по най-добрия начин да го предадем на следващите поколения.”
Сподели
ТИХОМИР ЦЪРОВ
Партньор: ТИХОМИР ЦЪРОВ

Брой публикации: 249 аудио, 194 видео, 395 новини

Всички публикации на автора »

Слушай още