13.07.2016г. | 09:33ч.
ИСТОРИЧЕСКИЯТ МУЗЕЙ И БИБЛИОТЕКАТА СЪХРАНЯВАТ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ЗА БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ

Красимира Чолакова, директор на РИМ - Габрово, Таня Христова, кмет на Габрово и Росен Йосифов, ръководител на проекта представят инициативата за съхраняване на културно-историческото наследство.

Два центъра за дигитализация на книжовното културно-историческо наследство на област Габрово вече работят в Регионален исторически музей и Регионална библиотека „Априлов-Палаузов". Те са финансирани чрез проекта „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово".


На 12 юли работата на двата центъра бе представена на заключителна пресконференция, в която взе участие Таня Христова, кмет на Габрово, Нела Рачевиц, зам.-кмет на Габрово и представители на институции, работещи в областта на културата.


Изградена е виртуална библиотека с линк на сайтовете на партньорите с каталог на обектите и прикачени към него дигитални ресурси с възможности за търсене и визуализиране на експонатите през Интернет, чрез което писменото културно-историческо наследство се представя в световната мрежа.


Осъществена е профилактика на фондовете ръкописи и старопечатни книги, като колекциите от тях са преместени в специални архивни шкафове. Създаден е обучен персонал с необходимия капацитет за провеждане на дейностите по дигитализация на обекти с културна стойност.


В резултат на включване на представители на ромското население в популяризирането на резултатите от проекта деца от ромски произход са приобщени към националната култура с цел интеграцията им в местната общност.
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ГАБРОВО
Автор: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ГАБРОВО

Брой публикации: 65 аудио, 9 видео, 129 новини

Виж всички публикации на автора »

Слушай още

 
Култура ON-AIR се финансира от програма Култура на Община Габрово.
Проектът се реализира от фондация Граждански форум.