25.02.2016г. | 10:13ч.
ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

С десет села и два междублокови терена кандидатства Община Габрово в националната кампания „За чиста околна среда - 2016 г .", чиято тема тази година е „Обичам природата - и аз участвам ".

Кампанията е насочена към общини и кметства от цялата страна. Те могат да кандидатстват за създаване и облагородяване на пространства и кътове за отдих, залесяване и зацветяване, възстановяване или ремонтиране на детски и спортни съоръжения.

За всеки от класираните обекти ще бъдат предоставени средства до 10 000 лв., като дейностите разчитат на доброволния труд на гражданите. Целта е повишаване на екологичната култура, навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда, повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.

Община Габрово кандидатства с общо 12 проекта, като десет са в села, а именно: с. Балани, с.Чарково, с. Дебел дял, с. Музга, с. Стоевци, с. Златевци, с. Райновци, с. Бойновци, с.Здравковец, с. Стоманеците и два междублокови терена - озеленени площи в района на ул. „Радост" и ул. „Видима" в гр. Габрово.
ТИХОМИР ЦЪРОВ
Автор: ТИХОМИР ЦЪРОВ

Брой публикации: 214 аудио, 60 видео, 322 новини

Виж всички публикации на автора »

Слушай още

 
Култура ON-AIR се финансира от програма Култура на Община Габрово.
Проектът се реализира от фондация Граждански форум.