KulturaBg - logo

Сръбски реставратор направи презентация на български език от уважение към страната ни

Светлана Чалдович е директор на музея на открита „Старо село” – Сирогойно в Сърбия. Тя, заедно с колегите си Весна Сужица и Александър Тодорович, взе участие в Международната конференция „Материалното и нематериално наследство в строителството”. Форумът се проведе през октомври в музей „Етър”.
 
„Самата същност на тази среща е да обсъди материалното и нематериално наследство и по-специално ролята на двата музея – „Етър” и „Старо село”, в неговото опазване. Ние сме призвани да съхраняваме паметта за живота преди нас, да запазим занаятите, да ги оживим. Нашият музей специално представя народното строителство. На конференцията разказваме и за създателите му, които са много изтъкнати учени.”
 
Светлана Чалдович пояснява, че принос в този процес имат архитектите Александър Дероко и Ранко Финдрих.
 
Самата директорка на „Старо село” – Сирогойно определя музея като своя житейска кауза.
 
„Аз съм израснала в този музей. Не мога да кажа как съм се почувствала, прекрачвайки за първи път пределите му. Но историята на този музей се превърна в история на най-великото дело на живота ми. Трудя се да бъде популярен, да има не само минало, но и сериозно бъдеще. В Сърбия селата изчезват. Аз съм родена там и този музей дава възможност такива населени места да бъдат съхранени не само в спомените ни.”
 
Александър Тодорович е ангажиран с консервацията и реставрацията в музей „Старо село” – Сирогойно. Това е много важна дейност, благодарение на която се запазват предметите на миналото. От уважение към България той научава на български език цялата си презентация за конференцията, упражнява се да произнася правилно думите и получава благодарностите на българските участници във форума.
 
„Конференцията е в България, затова направих представянето на български език”, така естествено Александър Тодорович, който говори английски, обяснява решението си. Започва да учи български преди половин година.
 
От разказа на Тодорович става ясно, че архитект Александър Дероко е преподавател на Ранко Финдрих, който строи музея „Старо село” – Сирогойно. Дероко е първи сериозен изследовател на сръбското народно строителство. Интересува се и от материалното културно наследство на Балканите. Той е човекът, организирал конференции на международно ниво по темата.
 
Преди 25 години Алексъндар Тодорович завършва образованието си, а от 5 години работи в музея. Привлечен е лично от Светлана Чалдович. 50 дървени обекта и повече от 2 000 експоната са поверени на него. Директорката споменава положителните си впечатления от начините, по които се запазва културното наследство у нас. Убедена е в необходимостта отношенията между двата музея на открито „Етър” и „Старо село” – Сирогойно да се развиват, а обмяната на опит да продължи и занапред.
Сподели
ТИХОМИР ЦЪРОВ
Партньор: ТИХОМИР ЦЪРОВ

Брой публикации: 248 аудио, 189 видео, 388 новини

Всички публикации на автора »

Слушай още