KulturaBg - logo

04.11.2017г. | 13:41ч.ТРИТЕ ПОСЛАНИЯ, КОИТО ФРАНЦИЯ ОТПРАВИ КЪМ ГАБРОВО И КЪМ КМЕТА ТАНЯ ХРИСТОВА

Франция отправи три послания към Габрово и към кмета Таня Христова. Това стана по дипломатически път, чрез Негово превъзходителство Ерик Льобедел, посланик на страната в България. Както сам дипломатът каза, визитата му в Габрово на 3 ноември е по покана на кмета Таня Христова.
 
Първото послание на Франция е поздрав към Таня Христова и Габрово.


Ето как посланикът на една от великите сили обоснова този поздрав, който на мнозина би могъл да се стори просто любезен, но изречен от значението на позицията има съвсем различна тежест.

„Идвам в една уникална обстановка. В ситуация, когато кметът двукратно е награден за най-добър кмет на България, община Габрово е наградена за еко-община и когато Габрово е награден за „Творчески град”. Не знам дали има толкова много градове, които да са получили такива награди в ограничен период от време."
 
Второто послание на Франция е подкрепа в сферата на културата.

„Защото, очевидно, Габрово е град на творческа активност и съзидателност. Град, който може да комбинира културата с хумора. Град, който може да комбинира култура с креативност. Фактът, че в момента „Дома на хумора и сатирата” е домакин на изложба, посветена на Кристо и Жан-Клод е ясно доказателство за това."
 
 Третото послание на Франция е подкрепа в екологичната сфера.

„Очевидно това, което видях досега – в Детска градина „Слънце” и в пречиствателните станции, е доказателство, че има възможности за обмяна на добри практики.”
 
Посланикът се върна към наградата, която Габрово получи в екологичната сфера и заяви, че вижда поле за сътрудничество с населени места във Франция, посочвайки Ланс или Париж.
 
„Можем заедно да се борим срещу климатичните промени.”, бе категоричен дипломатът.
 
Той посочи международни договори, които дават поле за общи действия, но наблегна на мерките, които могат да бъдат взети на ниво градове за борбата с климатичните промени.
 
„Това, което Габрово прави е много важно. То показва, че заедно можем да направим планетата страхотна отново.”
 
Трите послания бяха оценени от кмета Таня Христова, която благодари, че са отправени към общността. Таня Христова подчерта, че наградата за екология се печели за втори път от Габрово.
 
По време на среща с журналисти посланикът изрази категоричната подкрепа на страната си към испанското правителство по повод опитите за отделяне на Каталуня. Той изрази пълно уважение към испанския интегритет и конституция. Дипломатът заяви, че много от френските гледни точки, свързани с бъдещето на Европейския съюз, ще бъдат обсъдени по време на Българското председателство.

Кметът на Габрово Таня Христова, която е известна с това, че изразява гласно своите позиции го направи и по време на пресконференцията, използвайки една условност.
 
„Ако бях журналист, щях да го попитам какво мисли за кохезионната политика!”, каза тя. Независимо от „ако”-то, това беше реален въпрос, на който дипломатът даде свой отговор.
 
Но преди да бъде представен, нека припомним какво представлява Кохезионния фонд на ЕС.
 
Фондът е финансов инструмент за сближаване между отделните страни членки наЕС предназначен да предоставя финансова помощ по проекти в областта на трансевропейските мрежи, транспортната инфраструктура и околната среда. Кохезионният фонд помага на държавите-членки, чийто брутен национален продукт (БНП) на глава от населението е под 90% от средния за Общността, да намалят своето икономическо и социално изоставане, както и да стабилизират икономиката си. Той финансира действия в рамката на цел „сближаване“ и вече е подчинен на същите правила на програмиране, управление и контрол, като Европейския социален фонд и Европейския фонд за развитие. Чрез кохезията се прилага един от важните принципи на ЕС – принципът на солидарността.
 
Посланикът заяви, че очаква темата да бъде поставена по време на Председателството на България, но заяви още, че не може да има Европейски съюз без уважение към принципите на солидарността. Той бе категоричен, че има пряка връзка между солидарността и кохезията.
Darikradio.bg
Автор: Darikradio.bg

Брой публикации: 42 аудио, 1 видео, 1 новини

Всички публикации на автора »

Слушай още