KulturaBg - logo

Добро утро, Смисъл!

Добро утро, Смисъл!
 
Какво ли би представлявал
стихът ми за любовта,
ако ти дирижираш сюжета?! …
О, знам! … Би се конкурирала
дори с клетия Ерос…
Божествената нишка,
която извеждаш
на преден план,
би накарала вдъхновението ми
да се възпламени и
мисълта ми да възкръсне
изпод крилата на Слънцето…
Само тогава
бих написал свободно:
Добро утро, Смисъл!
Пиша за тебе, Любов!

Автор: Иван ХРИСТОВ
Изпълнява: Ивета ПЕТРОВА
Сподели
ИВАН ХРИСТОВ
Партньор: ИВАН ХРИСТОВ

Брой публикации: 9 аудио, 2 видео, 15 новини

Всички публикации на автора »

Слушай още