KulturaBg - logo

ДОБЪР ВЕЧЕР, БЕЗПОМОЩНОСТ

Добър вечер, безпомощност!
Добре дошла в моя свят!
Настани се удобно,
не бой се!
Извиках те с ясна цел.
Вземи за себе си,
всичко от мен.
Погълни онази моя ярост,
отърви ме от дълбоката тъга!
В пепел
превърни
всичките проклети мисли.
И защо - не питай!
Отговорът е в цветната безкрайност.
Остави единствено сърцето ми -
едничко
то да се изгуби
в ритъма на тишината.
 
Автор: Иван ХРИСТОВ
Изпълнение: Ивета ПЕТРОВА
Използвани са фрагменти от музика на OMAR AKRAM (2004) Free as a Bird 
Фотография: pixabay.com
Сподели
ИВАН ХРИСТОВ
Партньор: ИВАН ХРИСТОВ

Брой публикации: 9 аудио, 2 видео, 15 новини

Всички публикации на автора »

Слушай още