14.09.2018г. | 14:07ч.
ДОБЪР ВЕЧЕР, БЕЗПОМОЩНОСТ

Добър вечер, безпомощност!
Добре дошла в моя свят!
Настани се удобно,
не бой се!
Извиках те с ясна цел.
Вземи за себе си,
всичко от мен.
Погълни онази моя ярост,
отърви ме от дълбоката тъга!
В пепел
превърни
всичките проклети мисли.
И защо - не питай!
Отговорът е в цветната безкрайност.
Остави единствено сърцето ми -
едничко
то да се изгуби
в ритъма на тишината.
 
Автор: Иван ХРИСТОВ
Изпълнение: Ивета ПЕТРОВА
Използвани са фрагменти от музика на OMAR AKRAM (2004) Free as a Bird 
Фотография: pixabay.com
ИВАН ХРИСТОВ
Автор: ИВАН ХРИСТОВ

Брой публикации: 9 аудио, 1 видео, 9 новини

Виж всички публикации на автора »

Слушай още

 
Култура ON-AIR се финансира от програма Култура на Община Габрово.
Проектът се реализира от фондация Граждански форум.