KulturaBg - logo

Ремонт на струг на вода в музей „Етър“

По горното течение на р. Янтра дървостругарството е силно развито и се запазва дълго време. То съчетава природните дадености на Габровския край (богатство от гори и бързотечащи води) с майсторлъка и предприемчивостта на балканджиите. Струговете се монтират във временни защитни сгради с каменни стени, покрити с дървени коруби и отворени отпред. В тях се монтира двигателният механизъм. Стругът, както и всички части на съоръжението—сграда, ралупа, лакумица, се изработват от самите стругари. Габровските стругари работят не само за нуждите на местното население. Изделията им достигат чак до Мала Азия. Дървостругарството донася славата на Габрово, който често е наричан „Гаванчестър“. На струга се изработват гаванки, танури, солници и много други изделия, разнообразни по форма, големина и предназначение. Интересни са и техните наименования – сара, чанталък, канкавел, кутел, шашкън, батал…

Стругът за гаванки, танури, солници е съществувал в края на ХVІІІ в. в с. Къшлите (сега кв. Ябълка). 

Пресъздаден е в музей „Етър“ през 1964 г.

Източник: Музей „Етър“

Сподели
ТИХОМИР ЦЪРОВ
Партньор: ТИХОМИР ЦЪРОВ

Брой публикации: 265 аудио, 226 видео, 419 новини

Всички публикации на автора »

Гледайте още