KulturaBg - logo

Подготвя се издание, посветено на занаятите

Три институции – РЕМО „Етър“, Музеят на народните художествени занаяти и приложните изкуства в Троян и Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, започнаха подготовка за издаването на сборник, посветен на българските занаяти. 

Двата музея са пряко ангажирани със съхраняването и популяризирането на занаятите и занаятчийството, а Националната билиотека има сериозен експертен опит в библиографската работа.

Трите институции ще извършват обмен на информация и експертиза и ще участват в реализиране на съвместни културни продукти.

На специална среща, представители на екипите от РЕМО „Етър“ и Музеят на народните художествени занаяти и приложните изкуства в Троян обсъдиха своето сътрудничество.

Сподели
ТИХОМИР ЦЪРОВ
Партньор: ТИХОМИР ЦЪРОВ

Брой публикации: 264 аудио, 225 видео, 418 новини

Всички публикации на автора »

Гледайте още