KulturaBg - logo

Книговезецът Стопан с благодарност към музей „Етър“

Казвам се Калин Даскалов, но по-често се представям с псевдонима си Стопан. Аз съм майстор книговезец от град София и предимно се занимавам с изработката на художествени подвързии. Заедно с майка ми и баща ми създаваме произведения на изкуството Баща ми работи обков от сребро, а майка ми с плетиво и текстил. През 2019 година посредством музей „Етър“ имах възможността да кандидатствам за творческа резиденция Южна Корея, град Джин Джу, където се проведе първото издание на Биенале на занаятите. Въпреки многото отлагания, заради епидемията от КОВИД-19, бях одобрен за участие и бях единствен български представител на това събитие, както и единствен представител, който се занимаваше с книги и книжни изработки. Имах възможността да остана в град Джин Джу за един месец, където изработих три неща – две собствени и една в колаборация с корейски майстор. 

В двете индивидуални работи бяха използвани корейски материали в европейски контекст на книжна структура. Материалите, които използвах са ръчна традиционна корейска хартия, известната им коприна и други техни материали. За общия продукт работих с техен майстор, който се занимава с традиционен обков на мебели. За случая той създаде обков за кожено подвързана книга и така направихме корейски традиционен обков с една европейска като тип книжна структура. Това досега не е правено и заедно с други мои изработки беше изложено по време на традиционното Биенале на занаятите в град Джин Джу през 2021 година. 

Благодарение на партньорството на музей „Етър“ с Международната фондация „Микеланджело“ и техния престижен каталог „Хомофабер“ имам възможността да съм един от включените в него, заедно с други български майстори занаятчии и догодина се очаква мои изработки да участват в Биеналето във Венеция, което организират тази фондация. Искам да благодаря на музей „Етър“, че обръща внимание не само на традиционните български занаяти, но и на занаятите от моята сфера, които са в по-съвременен контекст и с малко по-различен стил на работа, изискващ специфични възможности. „Етър“ се старае да ги предоставя, това е много хубаво и съм много благодарен. Голямо вдъхновение е да гледам развитието на тази институция. Пожелавам на всички колеги от занаятчийските среди да имат много успехи и, въпреки всичко, да продължаваме да се развиваме.

 

My name is Kalin Daskalov, but frequently I introduce myself with my nick-name Stopan. I’m master bookbinder from Sofia and I’m engaged mostly in making of artistic book-covers. Together with my parents we create pieces of art. My father makes silver facing, while my mother works with textile and knitting. In 2019 with the support of the Etar Museum I had the opportunity to apply for Creative residence in South Korea, Jinju city, where the first edition of the Crafts biennale took place. Despite of the many delays in connection with the COVID-19 pandemic, I was approved for participation and was the only Bulgarian representative in this event, also the only master, creating book-covers. I had the chance to stay in the city of Jinju for one month, where I made 3 articles – two of them were my own work and one in collaboration with a master from South Korea.

I utilized Korean materials in a European context of book structure for my own 2 articles.  I used traditional Korean hand paper, their world famous silk and further Korean materials. For the joint subject I worked together with a Korean master, who makes traditional furniture casing. He created a special casing for leather book-covering and this way we worked out traditional Korean plating for a book structure of a European type. Such a thing has never been done, that’s why along with others pieces of my art had been exhibited during the traditional Crafts Biennale in Jinju in 2021. 

Thanks to the partnership of ETAR Museum with the International Michelangelo Foundation and their prestigious Homo Faber catalogue I received the opportunity to be listed in it, together with other Bulgarian artisans. During the next year my pieces of work are expected to take part in the Biennale in Venice, which is organized by this foundation. I would like to express my gratitude to Etar Museum, that they pay attention not only to traditional Bulgarian crafts, but also to such crafts from my sphere that bear a contemporary context and different style of work, requiring specific skills. The Etar Museum makes its best to represent them, this is very good and I’m thankful. It is a great inspiration to see the development of this institution. I wish all my colleagues from the craftsmen circle success and despite of all the difficulties to continue developing.

Сподели
ТИХОМИР ЦЪРОВ
Партньор: ТИХОМИР ЦЪРОВ

Брой публикации: 265 аудио, 226 видео, 419 новини

Всички публикации на автора »

Гледайте още