09.10.2015г. | 13:29ч.
СВАТБАТА - ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ

  Балкански фолклорен фестивал "Сватбата - единство и многообразие" се проведе на 20 и 30 август в АЕК "Етър"  

Този филм, заснет по време на фестивала, ни запознава с традиционни обреди на македонци, сърби, турци и румънци. Представя ни  фолклорното многообразие по българските земи, чрез сватбените обичаи на турлаци, хърцои, тракийци и шопи.

Филмът е предоставен за излъчване от екипа на АЕК "Етър".

Гледайте още

 
Култура ON-AIR се финансира от програма Култура на Община Габрово.
Проектът се реализира от фондация Граждански форум.