KulturaBg - logo

ГАНКА РИБАРОВА - ПЪРВИЯТ УРЕДНИК И ДИРЕКТОР НА ИСТОРИЧЕСКИЯ МУЗЕЙ В ГАБРОВО

През 2018 г. се навършват 100 години от рождението на Ганка Стефанова Кънчева – Рибарова, първият уредник и директор на Габровския музей. Тази личност е неизбежно свързана с музейната дейност и краезнанието в Габровския край.
       
Ганка Рибарова е родена, в семейството на учители, на 16 септември 1918 г. Завършва Априловска гимназия, а след това класическа филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
        
След приключване на образованието си преподава латински и старогръцки, а впоследствие български език Априловска гимназия.
        
През октомври 1949 г. Ганка Рибарова е назначена за асистент на новоучредения към градския съвет народен музей , който е под пряката опека на Търновския окръжен музей. Няколко месеца по-късно, тя става уредник и получава всички материали, събирани и съхранявани до този момент от Историографическото дружество в Габрово, като фонд от който да се създаде музейна експозиция.

За нейната реализация, в своята работа Ганка Рибарова е подпомогната от именития български етнограф Христо Вакарелски от Етнографския институт в София.

        
Първата експозиция на музея, открита в началото на 50-те години на ХХ век, е съставена от етнографски и документални материали от епохата на Възраждането. Художественото оформление е направено от Злати Чалъков. Малко по-късно сбирката е обогатена с нова тема – „Революционното движение през епохата на капитализма“.

        
През 1958 г. Ганка Рибарова изготвя нов тематико-експозиционен план, за цялостно обновяване на музейната експозиция. Тя възлага художественото оформление този път на Лазар Донков. В своите записки той отбелязва, че предлага в новата експозиция да влязат живи макети на чарк, тепавица, валявица, воденица, струг за гаванки, които да се задвижват от вода.
        
След назначаването на Лазар Донков за директор на Етнографския парк-музей „Етър“ и фактическото му отделяне от вече Окръжния музей в Габрово, Ганка Рибарова е назначена за пръв уредник. Там работи до 1969 г. Важно е да се отбележи, че тя има значителен принос (заедно с Л. Донков) за откриването и първоначалното развитие на новосъздадената институция.


След пенсионирането си продължава да събира и обработва материали за историята на Габрово. Една част от тях публикува в местния печата друга в различни научни издания.
        
Ганка Рибарова отделя значително внимание на фолклорното разнообразие на Габровския край. Резултат от него са събраните от нея народни песни от Габровско. Те са записвани в периода 1953-1968 г. и са предадени в Етнографския институт към БАН, където Научният съвет решава да бъдат издадени в отделен том. Въпреки това замисълът не се осъществява.

Задиря механджиийките
(песента е записана от Мария Джурова, на 75 г. от с. Николаево, Тревненско през 1955 г.)
 
Одили, муми нъ пъзар,
одили и съ върнъли,
нимали думъ дъ думът,
ъми Стуян курили,
курили, песйън вадили –
ни уре Стуян, ни купай,
ни прави нови купаци,
най оди пу миинити
й зъдирйъ миинджийкити.
Задирйъ куя зъдирйъ,
Тудоркъ миинджийкътъ,
дубре задирйъ Тудоркъ,
защо зъдирйъ мамъ ѝ,
мамъ ѝ дъртъ вещицъ


Едва през 2011 г. излиза сборникът „Народни песни от Габровско“, реализиран от дъщерята и двете внучки на именитата габровка. Книгата съдържа 161 народни песни подредени и обособени в следните категории: обредни песни, митично-религиозни песни, исторически песни, битови песни. Придружени са от справка за техните известни варианти. Голяма част от текстовете са записани от народната певица Мария Джурова от с. Николаево (Тревненско), а друга - от информатори родом от габровските села Боженци, Кметовци, Съботковци, Дебел дял и др.
        
Друг интересен въпрос, върху който работи Ганка Рибарова е икономическото състояние на Габрово, за участието на населението от този край в борбата за църковна независимост, развитието на просветата и борбите за освобождение.
        
Ганка Рибарова умира през 1987 г. в Габрово. Тя остава в историята на музейното дело в Габрово като добър специалист с богат опит, ерудиция и последователност в събирателската, изследователската и административна работа.

Автор: Иван Христов, уредник в Регионален исторически музей-Габрово

Библиография:
Стефанова, Мария-Тоска. Ганка Стефанова Кънчева – Рибарова. – В: ГМСБ, т. ХIV, Варна, 1988, с. 329-331.
Петров, Ц. Окръжен народен музей – Габрово 1883-1963. Габрово, 1963.
Лазарова, В. Ганка Рибарова – първият уредник на Етнографски парк-музей „Етър“. – В: Етъра 40 години. Габрово, 2004. /
https://www.etar.org/izdania/img/etara_40/g_ribarova.pdf
Донков, Л. Кратки бележки по създаването на Етнографски парк-музей „Етър“,Трето допълнено издание. В. Търново, 2008.
Рибарова, Г. Народни песни от Габровско. София, 2011.

http://www.duma.bg/node/43504
Лалева, Р. 100 години музейно дело в Габровския край. – В: 100 години музейно дело. Юбилеен сборник. Габрово, 1983, с. 3-10.
Сподели
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ГАБРОВО
Партньор: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ГАБРОВО

Брой публикации: 65 аудио, 9 видео, 129 новини

Всички публикации на автора »

Прочети още