KulturaBg - logo

09.03.2015г. | 18:50ч.ДИГИТАЛИЗИРАТ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ГАБРОВО

Регионален исторически музей-Габрово с партньор Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” – Габрово постигна много добри резултати в процедурата за кандидатстване по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 2 „Документиране на културната история” по програма BG 08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от ФМ на ЕИП 2009-2014 г.


Проектът „Съвременни подходи за проучаване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово” е класиран на 10 място от 56 кандидати. 

След него са класирани проектите на регионалните музеи в Кърджали, Бургас, Велико Търново, Благоевград и Варна, на Национален археологически институт с музей - БАН, Държавна агенция „Архиви”, Националния институт за недвижимо културно наследство, БНТ, БТА, Дипломатически институт и др.

Проектът предвижда създаването на центрове за дигитализиране на културно-историческото наследство в двете институции.

Целта на проекта е да се опази културното наследство за бъдещите поколения  и да се осигури свободен и неограничен достъп на местната, националната и международната общественост до него. 

Това ще се постигне чрез конвертиране на обекти с културна стойност - редки, ценни и старопечатни издания в дигитален формат за първи път. Ще бъдат подобрени условията на съхранение на колекциите от тях в културните институции, включени в проекта. 
ТИХОМИР ЦЪРОВ
Автор: ТИХОМИР ЦЪРОВ

Брой публикации: 216 аудио, 80 видео, 325 новини

Всички публикации на автора »

Прочети още