12.04.2016г. | 07:40ч.
ЕМО "ЕТЪР" Е СРЕД НАЙ-ПРЕДПОЧИТАНИТЕ ПАРТНЬОРИ ПО ПРОГРАМАТА КУЛТУРА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

Росица Бинева, уредник отдел „Занаяти” в Етнографски музей на открито „Етър”, представи Програма „Култура” на Община Габрово на националната конференция„Музеи и Общини”, която се проведе в град Попово.

Диалогът „музей – местна власт” е важно условие, за да се привличат нови публики

Пред участниците във форума Росица Бинева разказа историята на Програмата, както и успешните проекти, реализирани от ЕМО „Етър” с финансовата подкрепа на Община Габрово.

„Програма „Култура” към Община Габрово е създадена през 2011 г., а основната й цел е да подкрепя и стимулира развитието на значими културни инициативи и създаването на качествени културни продукти.


Програмата е насочена към търсене на оригинални и новаторски подходи и решения, в съответствие със стратегическите приоритети на Община Габрово”, каза Росица Бинева пред участниците в конференцията.

Уредникът от ЕМО „Етър” припомни, че финансовите средства, необходими за реализирането на Програма „Култура”, се осигуряват ежегодно от бюджета на Община Габрово.

„Първоначално, когато се създава Програмата, сумата която тогава се е разпределяла е била в размер на 30 хиляди лева. От 2011 г. бюджетът е увеличен повече от три пъти, като през 2014 година общата сума за финансиране на проекти възлиза на 100 хиляди лева. Това е стойността, която продължава да бъде отпускана и през следващите години”, сподели Бинева пред участниците в конференцията.

За периода на съществуване на Програмата ЕМО „Етър” е една от най-предпочитаните за партньор институции.

 Част от постиженията на Програма „Култура”, в които участие има ЕМО „Етър” 

Проект „155 години Габрово град” на Регионален исторически музей – Габрово
Създаден е масив от дигитални изображения на личности, събития, културни ценности, паметници и документи от периода 1860 – 2015 г.
Партньори в тази инициатива са Регионална библиотека „Априлов - Палаузов”, Държавен архив - Габрово, ЕМО „Етър”

Целта на проекта е социализиране и популяризиране на непознати за широката общественост визуални и документални свидетелства за миналото на Габрово, чрез създаването на мобилна експозиция - изложба в куфар „155 години Габрово град” и печатно издание -илюстрована хроника „155 години Габрово град”, с културни ценности от фондовете на участващите институции.

Проектът „Габрово – град с минало, град с бъдеще”, спечелен от Фондация „Граждански форум”, позволи на няколко културни институциите в града, между които ЕМО „Етър”, да отворят своите архиви и съхраняваните в тях ценности станаха достъпни не само за специализирана аудитория, но и за всеки потребител на интернет по света.

Проект „Каменна пластика на открито”. В експозицията на открито се експонираха представителни културни ценности от фондовете на Регионалния исторически музей и ЕМО „Етър”, които притежават характеристики, подходящи за открито представяне. Основната част от сбирката се състои от паметници от античната епоха и Възраждането.

По този начин се социализират закрити досега за широката публика културни ценности, които се представят в хармонизирана с градската архитектура експозиционна среда. Експозицията се изгради до река Янтра, в пряка връзка с възрожденския Баев мост и в непосредствена близост с църквата Успение Богородично.

Един от най-атрактивните проекти, които бяха реализирани с партньорството на Музея ефолклорен танцов спектакъл „Не ходи там след залез слънце”, който е реализиран от РРЦК „Фабриката” и ФТА „Сивек” и ЕМО„Етър” през 2011 г.

Той постави началото на реализирането на идеята за поредица от спектакли под общото наименование „Нощи в Етъра". Първият фолклорен спектакъл на открито бе посветен на нощта в народните вярвания и представи.

Чрез изразните средства на танца, музиката, чрез обреден реквизит и естествения декор на единствения музей на открито бяха представени българите от края на ХІХ и началото на ХХ век и тяхното разбиране какво представлява нощта - вярванията, страховете и надеждите, съхранени в ритуалите и обичаите.

„Двете представяния в Етъра предизвикаха голям интерес и последваха предложения за гостуване. На празника на град Трявна през 2012 г. През 2013 г. участието на ЕМО „Етър” бе основно събитие в програмата посветена на Нощта на музеите в Троян.

Успехът подсили желанието на партньорите да създадат поредица от спектакли и така с подкрепата на НФ „Култура” бе реализиран спектакъла „Нощта срещу Еньовден”, сподели Росица Бинева по време на конференцията.

„Традиции чрез иновации” е проект, посветен на 50 години от откриването на ЕМО „Етър”.
„Балкански фолклорен фестивал „Сватбата – единство и многообразие” стартира още през 2008 година като национален с основна цел да представи етническото и етнографско многообразие в България чрез възстановки на моменти от сватбената обредност.

През 2015 година фестивалът прерасна в Балкански, благодарение на финансовата подкрепа на програма „Култура” на Община Габрово.

Участие взеха 4 състава от България, представящи етнографските групи на шопи, тракийци, хърцои и турлаци и 4 състава от Балканските страни - Република Сърбия, Република Македония, Република Румъния и Република Турция.

Във фестивала взеха участие 100 представители от България и 79 от балканските страни. Те бяха от различни възрасти, но с обща страст – фолклор и народни традиции.

„Като музеен специалист, представляващ ЕМО „Етър”, като ръководител, координатор и музеен експерт в реализирането на няколко проекта по Програма „Култура”, според мен приносът й за музея може да се търси в четири основни направления”, коментира Росица Бинева.

Според нея, първото е надграждането на традиционните функции на музеите.
„Тази програма дава възможност да се реализират идеи, събития и инициативи, които не са в основните функции и задачи на институциите. Втората посока е, че чрез нея се подпомага реализирането на иновативни идеи”.

Търсене и привличане на нови публики, в частност привличане на младите хора, достъпност и социализация на културното наследство, подкрепата на иновативни методи за представяне на културното наследство на Габрово и представяне на Габрово като съвременна културна дестинация, са другите важни постижения на Програма Култура на Община Габрово.

Информация за националната научна конференция "Музеи и общини" - Институт за приложна музеология

Последно видео

Последно аудио

Прочети още

 
Култура ON-AIR се финансира от програма Култура на Община Габрово.
Проектът се реализира от фондация Граждански форум.