KulturaBg - logo

Иван Христов вярва, че само обединените усилия дават дългосрочен резултат

Историкът Иван Христов спечели конкурса за директор на Историческия музей в Дряново. До средата на декември той ще заеме длъжността. Иван Христов започва изграждането на музейния си опит в Регионален исторически музей – Габрово и разширява познанията си в областта на културата с работа в специализирания отдел на Община Габрово. Иван Христов е един от създателите на литературния сайт Тетрадката.com, където се публикуват творби на писатели и поети от цялата страна. Предлагаме интервю на Румяна Станчева, публикувано в групана „Дряново – днес и утре“ във Фейсбук. 

Г-н Христов, защо един млад габровец решава да стане директор на Дряновския исторически музей?

Предлагам да погледнем на региона, в който живеем, като едно цяло. Това е място, изпълнено с история, съхранило спомени от важни за българите събития. Праистория, Античност, Средновековие, Възраждане, Съвременност – всичко се съчетава по един неповторим начин, а ние имаме мисията да разказваме за цялото това богатство. Всеки елемент е важен, независимо дали се намира в Дряново, Трявна, Габрово или Севлиево. Специално Дряновско привлича с особеното натрупване на богатства от историята, тук са най-ярките доказателства за миналото ни и е голямо предизвикателство, истинско изкушение за един историк да се посвети на тяхното опазване и популяризиране. Много местни специалисти, работили и работещи в Историческия музей на Дряново, имат сериозен принос към съхранението на това културно наследство. Тяхната роля ще продължи да бъде отчитана, уважението към тях – гарантирано. Историческият музей в Дряново заслужава да бъде видим на национално, а защо не и на международно ниво. Това е въпрос на работа, реализация на екипни идеи и подкрепа от местната общност.

Кои са основните акценти от концепцията за развитието на Музея, с която се явихте на конкурса?

Основната и най-важна дейност на музея е да опази и представи движимите културни ценности . И тя няма да бъде пренебрегната. Напротив. Но за мен е от изключително значение Исторически музей – Дряново да има добър, професионален екип, който да е разпознаваем, освен сред местната общност и сред колегите от останалите музеи в областта и страната. Пътищата за това са много – участие във регионални, национални конференции, кръгли маси, симпозиуми и др., участие във всички месни чествания, отбелязване на годишнини. Също така организиране на научни конференции, изложби и обмяна на опит с останалите музеи в областта и страната. Активната работа с деца също е застъпена в концепцията ми. Историческият музей разполага с чудесни външни пространства в Икономовата и Лафчиевата къщи. Важно е да се дава добра публичност за всяка дейност на музея.

Какво всъщност знаете за Дряново – за неговата история и култура, за традициите, обичаите и нрава на дряновци?

За историята на Дряново немалко неща знае всеки българин. Все пак това място се свързва с Колю Фичето, с Априлското въстание, но и с най-древната история на света, заради пещерата Бачо Киро. Имам историческо образование и благодарение на преподавателите във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, познанията ми за процесите имат своята задълбоченост. Естествено Дряновският край е познат със своя специфичен, здравословен климат, а хората тук са съчетали аристократичното от търновските боляри с предприемаческия дух на габровци. Не съм сигурен, че това се дължи само на териториалното разположение. Знам, че дряновци са взискателни и за интереса им трябва да се бориш постоянно. Вярвам, че обичат историята си и своя Исторически музей, затова благодаря за оценката, която ми бе дадена на конкурса за директор на тази институция и вярвам, че ще бъда приет добронамерено и със съпричастност.

Кои са първите неща, които ще направите, когато встъпите в длъжност? И кои ще са първите хора, с които ще се срещнете извън колектива на институцията?

Имам намерение да се срещна с представители на културните среди в Дряново, за да обсъдим как заедно да работим за общи каузи. Вярвам, че обединените усилия дават дългосрочен положителен резултат. Никой не може да постигне нещо сериозно сам – нито човек, нито институция. Разбира се, среща с представителите на местната изпълнителна и законодателна власти е приоритетна, защото културата е важна част от цялостната политическа среда на дадена територия. Разговори ще се водят и с всички представители на институции, които могат да бъдат от полза за дейността на Историческия музей – Областен управител, народни представители и др. Би ми допаднало това да бъдат срещи на екипа на музея, а не индивидуални. Убеден съм, че всеки може да участва пълноценно в цялостната работа, ако има институционални контакти и е разпознаваем. С голяма радост ще се срещна с музейната гилдия в региона, за да обсъдим общата посока на работа и как всеки да бъде полезен на другите в научната и популяризаторската дейност.

Сподели

Прочети още