KulturaBg - logo

КАК ДА СТАНА ДОБРОВОЛЕЦ

Община Габрово разширява възможностите си за реализация на различни общественополезни каузи и инициативи с разкриването на Център за работа с доброволци.

За дейностите ще отговаря екип от четирима експерти в рамките на общинската администрация. Работата включва подбор на доброволци, обучение с помощта на ментори и наставници, определяне на компетентностите, насочване към определена дейност спрямо интересите и възможностите на желаещите да полагат доброволен труд, мотивиране и задържане на привлечените лица.

ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ

Центърът ще ползва натрупания опит при работа с доброволци на Областния съвет по наркотични вещества и на Центъра за обществена подкрепа към Община Габрово. Ще си сътрудничи с различни неправителствени и обществени организации.

Желаещите да участват в доброволчески инициативи и да станат част от работата на центъра могат да избират между няколко направления: култура и туризъм; социални дейности; предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях; подобряване на градската среда; екология; информационни дейности; изкуство; спорт; младежки дейности; административни дейности.

 ОЩЕ ПО ТЕМАТА: 

Актуално  Център за работа с доброволци
Как да стана доброволец?
Контакти
Галерия
Сподели

Прочети още