07.10.2015г. | 07:56ч.
КОНФЕРЕНЦИЯ ПОПУЛЯРИЗИРА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ В СТАРОПЛАНИНСКИЯ РЕГИОН

Регионален исторически музей – Габрово, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и AEK “Етър” организират научна конференция с международно участие на тема „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм“, която ще се проведе на 8-9 октомври 2015 г. в гр. Габрово.


Научен ръководител на конференцията е проф. д-р Петко Ст. Петков, преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Старопланинският регион трайно е принадлежал към историята на българските земи и българската държава. Географски, Балканът има защитна роля за населението от двете му страни. Освен това, той е източник на суровини и важен кръстопът през различните епохи.

Конференцията има за цел популяризира историческото, географското,  икономическото и културно значение на този регион за развитието на културния туризъм; да се покажат достиженията на науката в региона и страната; да се изложат новите гледни точки на българските учени, разкриващи мястото на тези земи в исторически, археологически и етнографски план.

Във форума ще се включат над 50 участници. От тях двама ще представляват чуждестранни научни институции (Лодзки университет, Полша и Народен музей, гр. Зайчар, Сърбия). Останалите учени са от водещи университети и институти - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, СУ „Св. Климент Охридски”, Югозападен университет „Неофит Рилски“), Шуменски университет „Епископ Константин преславски“, Институт за исторически изследвания, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН, както и специалисти от различни музеи и архиви в страната.

В деня на научния форум, доц. д-р Илияна Марчева (Институт за исторически изследвания - БАН) и проф. д-р Петко Петков (ВТУ Св. св. Кирил и Методий) ще представят т. 1 (2013 г.) и т. 2 (2014 г.) от „Известия на Регионален исторически музей–Габрово“, в които са намерили място статиите на редица учени от България и чужбина.

Официалното откриване на конференцията ще бъде на 8 октомври (четвъртък) в 10.00 ч. в сградата на РИМ-Габрово на ул. Николаевска № 10.

Последно видео

Последно аудио

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ГАБРОВО
Автор: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ГАБРОВО

Брой публикации: 65 аудио, 9 видео, 129 новини

Виж всички публикации на автора »

Прочети още

 
Култура ON-AIR се финансира от програма Култура на Община Габрово.
Проектът се реализира от фондация Граждански форум.