KulturaBg - logo

„Медалиерното изкуство в България от освобождението до наши дни“

Книгата „Медалиерното изкуство в България от освобождението до наши дни“ от Ирина Колбасова (1961-2018) ще бъде представена в Севлиево, информират от галерия „Видима“.

На 16 септември 2021 година от 18:00 ч. в галерия Арт Зона, (3-ти етаж на бившия РУМ) ще се представи пред широката публика книга на база научния труд на покойната Ирина Колбасова, която се издаде посмъртно в началото на миналата година.

Книгата е публикация на нейната докторска дисертация към департамент „Изкуствознание и теория на културата“ на Нов Български Университет. Ирина Колбасова защити пред експертна комисия своя научен труд през ноември 2017 г., а месец по-късно трябваше да бъде и публичната защита, но това така и не се случи поради влошеното ѝ здраве. Малко по-късно, в началото на 2018 година, Ирина Колбасова ни напусна завинаги, а ръководството на НБУ реши, че приноса на нейното изследване е твърде ценен и заслужава да бъде издаден в самостоятелна книга. От своя страна Идеал Стандарт – Видима подпомогна финансово издаването на по-голям тираж от книгата, за да може тя да достигне до повече хора, които имат интерес в съответната област.

„Ирина Колбасова работи по тази тема в продължение на повече от четири години, всеки път когато намираше отговор на някой от поставените въпроси, на негово място се появяваха нови. Изворите на които се позовава наброяват няколко хиляди страници на различни езици, стотици са артефактите и снимките, които изучава в музеи, лични колекции и дори в монетния двор на БНБ. Близо година и половина след нейната смърт отнема и на екип от специалисти да обработят ръкописа, да съберат качествен снимков материал и да го представят под формата на луксозно издание от над 200 страници с цветни изображения. Премиерата на книгата се състоя пред научната общност на НБУ в началото на 2020 година, броени дни пред първия локдаун. Поради кризисните обстоятелства представянето в Севлиево се отложи във времето.“ - споделя Сава Христов.

„Медалиерното изкуство в България от освобождението до наши дни“ е първият сериозен опит да се издирят, систематизират и обобщят всички малко известни факти, които дават основание да се говори в България за медалиерството като отделно направление и жанр в изобразителното изкуство. Професионалната подготовка на Ирина Колбасова я прави изключително подходяща за такъв тип изследване в област, информацията за която до този момент се е считала за повече от оскъдна. А нейното търсене на документи и артефакти буквално я отвежда обратно до Ермитажа в Санкт-Петербург, откъдето всъщност тръгва нейната кариера на изкуствовед. В изследването си тя разглежда връзките и влиянието на специфични творчески практики в някои от европейските държави с традиции в медалиерството и зараждането и развитието на това изкуство в България. Осветляват се имената на български творци от миналото и днес, които имат голям принос, а сякаш са останали по-настрани. Трудът на Ирина Колбасова със сигурност ще се превърне в базов, нужен и полезен изворов материал не само за студенти, но и за всички, които желаят да работят в тази област или проявяват любителски интерес.

Книгата ще се представи от научния ръководител на Ирина Колбасова, доц. д-р Ружа Маринска известен български изкуствовед и критик, бивш директор на „Националната художествена галерия“, гл. ас. д-р Владимир Димитров, преподавател в департамент „Изкуствознание и история на културата“ и заместник-ректор в НБУ и доц. д-р Константин Вълчев, преподавател в департамент „Изящни изкуства“ в НБУ, а всеки от присъстващите ще получи безплатен екземпляр. Събитието се провежда с подкрепата на „Идеал Стандарт – Видима“ АД.

Най-сърдечно каним, както всички близки и познати на Ирина, така и всеки, който има афинитет към историята, изкуството и нумизматиката да заповяда на представянето на нейната книга. Събитието ще се проведе при спазване на всички препоръчани мерки за безопасност, молим за тяхното стриктно спазване от страна на гостите.

Сподели

Прочети още