08.06.2016г. | 07:17ч.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ПОДКРЕПИХА ИДЕИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕМО "ЕТЪР"

Десислава Петрова, Снежана Сидерова, Кристина Сидорова, Катя Христова, Марияна Кръстева и Цеца Данаилова, членове на комисията по „Образование, култура и вероизповедания“ към Общинския съвет в Габрово, водени от председателя Лена Георгиева, посетиха Етнографския музей на открито „Етър”.

Местните парламентаристи се запознаха с идеите на екипа за модернизация на съществуващата база. Съветниците изразиха подкрепата си за реконструкция на хотелската част и за инициативата да се оживят вторите етажи на къщите по Чаршията.

Директорът на ЕМО „Етър” доц. д-р Светла Димитрова ги запозна с работата по обновяване на логото и цялостната визуализация на музея.

Средствата за новите инициативи ще бъдат намерени чрез кандидатстване по проекти и чрез собствени приходи. Изразено бе общо виждане, че обновяването на базата, особено на хотелската част, ще привлече повече посетители.

Съветниците се обединиха около мнението, че е необходимо да се създават условия пристигащите на територията на община Габрово туристи да остават по-продължително време. 

Последно видео

Последно аудио

Прочети още

 
Култура ON-AIR се финансира от програма Култура на Община Габрово.
Проектът се реализира от фондация Граждански форум.