14.02.2017г. | 08:31ч.
ПОДГОТВЯ СЕ НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА СТАРОПЛАНИНСКИЯ РЕГИОН

В последните три години Регионален исторически музей – Габрово организира научна конференция, чиято основна тема е Старопланинския регион. Неизменен партньор в това събитие е Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“. Това е една авторитетна институция, която застава всяка година зад инициативата.


Стана традиция в началото на месец октомври в Габрово да се събират учени с доказан капацитет. Експертите, представители на водещи университети, институти, архиви и музеи от страната, дискутират поставените по време на Конференцията научни проблеми.

Редовни участници във форума досега са: д-р Кирил Маринов от Лодзкия университет в Полша и Дeан Кръстич, директор на музея в Зайчар, република Сърбия.

Историкът Иван Христов от РИМ-Габрово смята, че Конференцията дава много широко поле за изява на учени от страната и чужбина, които чрез своите знания гарантират постигането на целите, заложени при реализацията на форума:

„Още когато Конференцията стартира, организаторите си поставиха амбициозни цели. Важно за нас е да се популяризира историческото, географското, икономическото, културното и стопанско значение на региона за развитието на културния туризъм. Всяка година по време на Конференцията успяваме да покажем достиженията на науката в региона и страната, да представим новите гледни точки на българските учени, разкриващи знчението на тези земи”.

През 2015 г. беше „внедрен“ въпросът за развитието на културния туризъм. Това разшири обхвата на проблематиката и увеличи участниците в конференцията.

Научен ръководител е проф. д-р Петко Петков, преподавател във Великотърновския университет. Той прегърна идеята от самото начало и много бързо стана истински приятел на Историческия музей и Габрово.

Във встъпителното си слово от 2014 г. проф. Петков обобщи:

„Защо Балканът е мерило? Защото е висок и голям, защото е доказано, че който го владее, придобива значителни стратегически, военнополитически и всякакви ресурсни преимущества. Така е макар това да е краткият, еднозначният отговор на въпроса.“

Оттогава се постави началото на серия от прояви, свързани с изучаването на миналото и културата на Старопланинския регион и неговите измерения в общобългарски и наднационален мащаб. През 2016 г., след последното издание на конференцията, дори се роди идеята, макар и в кръга на шегата, за обособяване на нова научна област - „Старопланинистика“.

В резултат от проведените научни конференции излязоха три тома „Известия на РИМ-Габрово“. В т. II (598 стр.) и т. III (476 стр.) са събрани докладите и съобщенията на участниците.

В том III се въведе нов раздел в съдържанието посветен на музейната дейност през изминалата година. В него се обърна внимание на специализираната работа с деца, на спечелените проекти по които работи музея, на книгообмена с други институции и др. В момента се подготвя ново издание, което ще продължи и разшири тази част.

Поради големия интерес, тази година на 5 и 6 октомври, отново ще проведе научна конференция под заглавието „Старопланинският регион – минало настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм.“ По този начин се запазват двете основни теми и се позволява включването на някои нови научни направления – политология, социология, демография, икономика и др. Същевременно с това темата остава широка и многоаспектна.

Не на последно място трябва да отбележим изключително важната роля на спомоществователите, които през годините подпомогнаха реализирането на високо ниво на конференцията.

Последно видео

Последно аудио

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ГАБРОВО
Автор: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ГАБРОВО

Брой публикации: 60 аудио, 7 видео, 102 новини

Виж всички публикации на автора »

Прочети още

 
Култура ON-AIR се финансира от програма Култура на Община Габрово.
Проектът се реализира от фондация Граждански форум.