09.02.2015г. | 13:12ч.
СРЕДНОВЕКОВНИ ГРИВНИ В ИСТОРИЧЕСКИЯ МУЗЕЙ

Културна ценност на месец февруари в РИМ-Габрово са средновековни гривни, намерени при теренните проучвания на музея на селищата и крепостите при с. Здравковец, Батошево, Градница и Крамолин.

Според материала, от който са изработени биват метални и стъклени. Металните са от мед, бронз, сребро и желязо.


Най-масово разпространени са гривните от четворно усукана тел и тези с масивни отворени кръжила, където украсата е съсредоточена в крайщата им. Сред последните най-разпространени са тези със заострени краища, имитиращи змийски глави. Храктерни са за периода от Х-ХІV в. и са наследени още от Античността.

Плетените гривни, изработени от два или повече усукани тела или от един, няколко пъти прегънат и усукан тел, завършват с петлици, които вероятно имитират змийски глави се появяват в края на Х-началото на ХІ в.

Значителен е броят и на намерените стъклени гривни, които могат да бъдат разделени на три основни типа – с кръгло сечение, с плоско сечение и спираловидно пресукани гривни.

Те навлизат в бита на местното население през периода на византийското владичество. Най-разпространени в габровския ареал според археологическите данни са едноцветните гривни с кръгло, елипсовидно или правоъгълно сечение.

Изработвани са от предварително приготвен шнур, получен чрез разтягане на стъклена маса, който е завиван в кръг и краищата му са запоявани, докато стъклото е още топло.

Оцветяването на стъклото е ставало чрез метални окиси. По-рядко се срещат гривни с цветни канелюри. Едноцветните пресукани гривни са получавани чрез усукване на основата им от непрозрачно стъкло.

При многоцветните с основата са усуквани нишки, изтеглени от допълнително поставена разтопена стъклена маса. Малкият вътрешен диаметър на повечето от намерените гривни предполага, че са били носени от деца.

Преобладаващата част от гривните са масово производство за нуждите на обикновеното население. Те са ценно свидетелство за материалната и художествена култура на местното население през средновековната епоха.

Последно видео

Последно аудио

ТИХОМИР ЦЪРОВ
Автор: ТИХОМИР ЦЪРОВ

Брой публикации: 206 аудио, 55 видео, 313 новини

Виж всички публикации на автора »

Прочети още

 
Култура ON-AIR се финансира от програма Култура на Община Габрово.
Проектът се реализира от фондация Граждански форум.