19.03.2015г. | 15:00ч.
УНИФОРМИ НА УЧЕНИЦИ, БЕЛЕЖНИЦИ И ДИПЛОМИ МОГАТ ДА СЕ ВИДЯТ В НАЦИОНАЛНИЯ МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

В Националния музей на образованието в Габрово гостува в къща музей „Константин Величков” - Пазарджик с изложбата „УЧЕНИЦИТЕ ИМАТ ДОЛЖНОСТ”. 

Посетителите имат възможността да се запознаят с първите правилници за училищния ред и училищното законодателство, отразяващо правата и задълженията на учениците от Възраждането до днес. 


Интерес представляват униформените облекла, годишните отчети, награди и наказания, свидетелствата за завършено образование, ученическите книжки и бележници.

Специално място е отредено на ролята на детските и младежки организации във възпитанието на подрастващото поколение.

Изложбата ще бъде на разположение на гостите на къща музей „Константин Величков” – Пазарджик до края на април.

Последно видео

Последно аудио

Прочети още

 
Култура ON-AIR се финансира от програма Култура на Община Габрово.
Проектът се реализира от фондация Граждански форум.