KulturaBg - logo

09.01.2015г. | 15:38ч."155 ГОДИНИ ГАБРОВО ГРАД" Е ОСНОВНАТА ТЕМА НА ПРОГРАМА КУЛТУРА

Община Габрово обявява Първа конкурсна сесия за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата за 2015 година, съгласно Правилника за съфинансиране на проекти по програма Култура от бюджета на Община Габрово.

Приоритет в съдържателния обхват на Първата конкурсна сесия за 2015 е:

155 ГОДИНИ ГАБРОВО ГРАД

Чрез настоящата конкурсна сесия ще бъдат селекционирани и класирани в низходящ ред проектни предложения в областта на изкуството и културата, които изпълняват дейности в следните направления: Развитие на публики; Култура и човешки капитал; Културно наследство; Град на творческата икономика; Развиване на модели и форми на културно представяне.В конкурсната сесия могат да бъдат подавани и проектни предложения по дейност Мобилност.

Максималната сума, която може да бъде отпусната на един проект (с изключение на проекти, които изпълняват само Мобилност) за тази конкурсна сесия на програма Култура, е до 20 000 /двадесет хиляди/ лева.
Експертна комисия, назначена със заповед на Кмета на общината, ще разглежда постъпилите проектни предложения и ще ги оценява по установените критерии. Пълният комплект документи може да изтеглите от официалната интернет страница на Община Габрово.

Крайният срок за подаването им е 12 февруари 2015 година.

СНИМКИТЕ СА НА: ​retrobulgaria.com
ТИХОМИР ЦЪРОВ
Автор: ТИХОМИР ЦЪРОВ

Брой публикации: 216 аудио, 78 видео, 325 новини

Всички публикации на автора »

Прочети още