KulturaBg - logo

„Етър“ ще стане съизмерим с водещите музеи на открито по света

„Музеите на открито са създадени в края на XIX век с идеята индустриализацията да не разруши културното наследство и да се запази спомена за бита и поминъка на хората. Тези музеи на открито преминават през различни етапи на развитие. През 50-те години на миналия век концепцията е да бъдат запазени сградите, през 80-те важни стават и предметите вътре в тях.  Запазването на това движимо културно наследство дава възможност представата на хората за даден период да е много по-пълна. Днес, в XXI век, имаме нова концепция за музеите на открито – да свържем всичко в едно – материалното с нематериалното културно наследство. Ние трябва да дадем шанс на хората да творят наследство – да ни разказват истории, ние да им разказваме истории и заедно да преживяваме миналото.“

Това каза при символичното обявяване на началото на същинската част от реализацията на проекта „РЕМО „Етър“ – проект за креативен културен туризъм“ директорът на музея проф. д-р Светла Димитрова. Тя акцентира върху факта, че благодарение на този проект, „Етър“ ще стане съизмерим с водещите музеи на открито по света.

Директорът на музей „Етър“ подчерта, че проектът е изключително сложен за изпълнение и включва много обекти. Музейният хотел ще стане резидентски център, а Музейният детски център ще има капацитета да приема за обучение много повече подрастващи. Вече е в ход реставрацията и консервацията на водните съоръжения, а Кръстникколчовия хан е на сериозен етап от подготовката за Музеен център, където публиките да са част от големи събития, да гледат филми, много от които до момента са само в архива на „Етър“. За посетители ще се отворят и вторите етажи на къщите по чаршията. Екипът на музея разработва идеи за събития през тъмната част от денонощието, за да предложи преживявания и на хората, които се настаняват в резидентския център и да ги провокира да остават в него по-дълго време.

Проектът „РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм“ е сложен, той се реализира, благодарение на ангажираността на Община Габрово. Проф. д-р Светла Димитрова подчерта, че местните администрации в България, които подкрепят култура са малко. Тази констатация е подкрепена от опита на директора на „Етър“, която е доскорошен член на ръководството на Сдружение „Български музеи“ и на Българския национален комитет на ИКОМ (международната музейна организация).

Проф. Димитрова заяви, че за реализацията на проекта има ангажимент целия екип на музея. Между експертите са графичният дизайнер, архитектът, фотографът, специалистите по движимо културно наследство.

„Строителите имат отговорността да работят в музей. Това е място на памет, тук всичко се следи, документира и съхранява. Нещата тук не се правят „през пръсти“. Не мислете за пари! Няма по-голяма ценност от това да останеш с името си, когато си постигнал нещо. След време хората няма да казват, че Георги е взел пари, ще казват, че е построил важен архитектурен обект. Ще се помни създаденото в музей „Етър“ – каза проф. Димитрова, обръщайки се към Георги Димов, представител на „КОТА – 2001“ ООД – един от изпълнителите на строителни дейности по проекта.

„През следващата 2022 г. ще трябва да се въоръжим с много търпение, професионализъм и силна екипност, за да бъдат изпълнени обектите. Проектът е предизвикателен, защото борави с материя, която ни задължава да сме много прецизни заради миналото и бъдещето ни, по-сложен до момента е бил само проектът за водния цикъл“, отбеляза кметът Таня Христова. Община Габрово е бенефициент на проекта „РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм.

Габрово е единствената община в страната с два одобрени проекта по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на процедурата „Развитие на туристически атракции“. В рамките на събитието на територията на РЕМО „Етър“ бяха показани строително-ремонтните работи, които вече са в развитие.

Сподели
ТИХОМИР ЦЪРОВ
Партньор: ТИХОМИР ЦЪРОВ

Брой публикации: 265 аудио, 226 видео, 419 новини

Всички публикации на автора »

Прочети още