24.01.2015г. | 17:17ч.
КУЛТУРА ON-AIR НАБИРА ПОПУЛЯРНОСТ

     Ти си габровец, но не живееш в родния си град!     

Може би си в столицата, може би в чужбина. Носталгията е твой неизменен спътник. Интернет днес дава възможност да не изоставаш от събитията, които се случват в Габрово – научаваш нещата почти в реално време, заедно с твоите приятели, които живеят в родното място.

Дори може да участваш, макар виртуално, в случващото се. Facebook, Twitter, SKYPE, макар и неизменна част от съвременния живот, не могат да запълнят празнината. С тях трудно можеш да посетиш концерт на Габровския камерен оркестър, постановка на Драматичния театър, изложба в ДХС, да чуеш как поетите на Габрово сами рецитират стиховете си.

Но всичко това вече се случва чрез платформата “Култура ON-AIR”  www.kulturabg.com 
 Интернет радио, аудио и видео архив, новини! 

Това са четирите важни елемента, залегнали в онлайн платформата "Култура ON-AIR". Амбицията на фондация Граждански форум е тя да се превърне в основното място за медийна изява на творци, чиито произведения са свързани с местната общност на Габрово.

Инициативата се реализира чрез финансовата подкрепа на програма Култура на Община Габрово.

Културният продукт, създаван от местната общност на Габрово, достига до ограничен кръг хора със специализиран интерес в дадена област на културата. Чрез онлайн платформата "Култура ON-AIR" се достига до всички настоящи и потенциални потребители на културен продукт, създаван в Габрово, независимо в коя част на света се намират.

Пряко привлечените за участие в реализацията на проекта групи лица са на възраст от 17 до 44 години, в това число – ученици, журналисти, дейци на културата.

 Инициативата "Култура ON-AIR" спечели подкрепа от местната 

- Музей Дом на хумора и сатирата - предостави на платформата Култура ON-AIR аудио вариант на прочутите Габровски шеги, който се излъчва в програмата на онлайн-радиото. Сборникът Габровски хумор е съставен от Татяна Цанкова и Венета Козарева.

- Журналистът Иван Ботев предостави запис от интервю с един от големите символи на българското кино – Невена Коканова, която разказва за първите си години на сцената, за спомените си от Габровския театър и за докосването си с местната общност. Иван Ботев предостави свои материали, свързани с работата на големите български артисти Стоянка Мутафова и Георги Калоянчев в Габрово.

- Музикантът Илко Илиев се включи със своя музика и предостави спомените си от зараждането и златните години на джаза в Габрово.

Илюзионистът Дани Меджикс се ангажира с участие в онлайн-платформата  Култура ON-AIR, като предостави видео записи на свои изпълнения. Дани Меджикс взема участие и в програмата на радио Култура ON-AIR.

Момчил Цонев се ангажира участие в онлайн-платформата  Култура ON-AIR, като предостави видео клипа Щастливо Габрово, реализиран с подкрепата на програма Култура на Община Габрово. Момчил Цонев взема участие и в програмата на радио Култура ON-AIR.

- Диригентът на смесен хор „Априлов – Палаузов” Елена Назърова предостави видео от изпълнения на хора, които са включени в програмата на онлайн-радио Култура ON-AIR. Елена Назърова се включи със свое участие в програмата на радиото.

Поетесата Жанет Октавиан Михова предостави свои произведения, които бяха записани и се излъчват в програмата на радиото, а също така могат да бъдат слушани чрез архива на онлайн-платформата.

Поетесата Елена Христова предостави свои произведения, които бяха записани и се излъчват в програмата на радиото, а също така могат да бъдат слушани чрез архива на онлайн-платформата.

Диригентът Иван Стоянов предостави записи на Габровски камерен оркестър за програмата на онлайн-радио Култура ON-AIR и архива на онлайн платформата.

Ваня и Радослав Талеви предоставиха свои музикални произведения за програмата на на онлайн-радио Култура ON-AIR и архива на онлайн платформата.

Музикантите от група Pantommind предоставиха свои музикални произведения за програмата на на онлайн-радио Култура ON-AIR и архива на онлайн платформата.

Музикантите от SEVI BAND предоставиха свои музикални произведения за програмата на на онлайн-радио Култура ON-AIR и архива на онлайн платформата.

Читалище „Габрово 2002” предостави записите на църковна музика, направени по време на фестивала на Духовната музика.

- Музикантите от група Мискините предоставиха свои музикални произведения за програмата на на онлайн-радио Култура ON-AIR и архива на онлайн платформата.

Поетът Велизар Велчев предостави свои произведения, които ще се излъчват в програмата на радиото, а също така могат да бъдат слушани чрез архива на онлайн-платформата.

Младежи от НАГ предоставиха реализирани от тях предавания (в това число планирани, записани, редактирани) да се излъчват в програмата на радиото, а също така да могат да бъдат слушани чрез архива на онлайн-платформата.

Екипът на Дом на културата и рекламна агенция „Елмазови” предоставиха видео и аудио запис на програмата, посветена на 50 години от създаването на Дома.

- От Драматичен театър „Рачо Стоянов” предоставиха записи на свои постановки, които да бъдат ползвани за нуждите на Култура ON-AIR.

- От Куклен театър "Рачо и Дешка" е изразено намерение да се предоставят видео - записи на постановки, които да бъдат достъпни чрез платформата за по-широка аудитория, включително и в чужбина. 

- Радио "Габрово" и онлайн-платформата  Култура ON-AIR започнаха съвместна инициатива за излъчване на интервюта с дейци на културата. Целта е да да се достигне до аудитория, която не използва интернет и достига до информация чрез радио Габрово. 

- Дарик радио, Dariknews.bg, вестник "100 вести" популяризират информация, чиито източник е онлайн-платформата  Култура ON-AIR.

Информацията на платформата Култура ON-AIR се обновява ежедневно, в това число писмен текст, видо и аудио. Онлайн-радиото излъчва своя програма - музика, поезия, интервюта, есета и други произведения, създавани от габровски автори. 

Създадени са 20 лични профила на институции и творци, където се публикуват техни творби. 

Култура ON-AIR набира популярност, а админстраторския панел отчита ежедневно нарастване на аудиторията, която посещава платформата. 

Разговорите с авторите и носителите на авторски права на произведения на изкуството, които да се популяризират чрез онлайн платформата Култура ON-AIR от Габрово продължават.
 

 "Култура ON-AIR" – електронната медийна платформа на габровските творци 

Предварителният анализ направен от фондация „Граждански форум” сочи, че културният продукт, създаван от местната общност на Габрово, достига до ограничен кръг хора със специализиран интерес в дадена област на културата.

Има проблем с медийното популяризиране, разпространението на произведения на изкуството и архивирането им. Габрово е община с изключително влошаваща се медийна среда. Тенденцията се задълбочава с времето.

Днес сме свидетели на големи национални медийни обединения, които съчетават различни варианти на разпространение – телевизии се обединяват с радия и интернет сайтове. Това се прави, за да се отговори на предизвикателствата на следващите 10 години. През този период ще започнат да функционират медии, които ще бъдат съвсем различни от известните днес сайтове.

Публикуването на информация в тези медии ще става все по-скъпо. Влошаващата се медийна среда в Габрово има много важна връзка с културата, която се създава от местната общност. Нейният продукт е достъпен само на специализирани места – галерии, концертни зали, библиотеки.

От друга страна има голяма заплаха от намаляване на потенциала на габровските медии и е на лице невъзможност, чрез сега действащите такива, да се достигне до широката публика в самата община, в страната и извън нея.

Създаването на специализирана в областта на културата интернет-платформа Култура ON-AIR е важен елемент от решението на този проблем. Тя дава шанс за популяризирането, разпространението и архивирането на културен продукт от местен характер и възможността на аудиторията да го ползва по всяко време.

Така се отговаря на една важна социална необходимост и биха могли да се ангажират нови публики.
 
След създаването на Култура ON-AIR може „да се докоснеш до Габрово от всяко кътче на света”.

Платформата вече е факт, а това струваше на Програма Култура 9985 лева, ако става дума за пари.

Когато става дума за положен труд, събирателска и издирвателска дейност, както и за чисто технически свършена работа – те наистина са безценни!
 

Интернет-платформа Култура ON-AIR дава шанс за популяризирането, разпространението и архивирането на културен продукт от местен характер и възможността на аудиторията да го ползва по всяко време.

Така се отговаря на една важна социална необходимост и биха могли да се ангажират нови публики. Културният продукт много често не е комерсиален, което го прави не така привлекателен за медии с частна инвестиция.

В Габрово няма специализиран и масово достъпен архив за продуктите, създадени в областта на културата. Една от важните функции на Култура ON-AIR е да събира и архивира културни произведения от различни области и да гарантира тяхната достъпност за аудиторията от различни части на света. 

Чрез създаването на предавания, посветени на културата, се реализира своеобразен културен продукт с висока художествена стойност, който да допринася за обогатяване и разнообразяване на културния живот в общината.
 

 Постигнатите резултати от реализацията на проекта 

Онлайн платформа, която да съдържа 4 канала за популяризиране на културата на Габрово.

Изработени и излъчени чрез Видео канала на онлайн платформата предавания, посветени на местната култура.

Изработени и излъчени чрез Аудио канала на онлайн платформата радио предавания, посветени на местната култура.

Публикации, свързани с проявите на културните общности в Габрово.

Професионално администрирана онлайн платформа, свързана с популяризиране и насърчаване на творческите дейности на местните културни общности.

Онлайн платформата е достъпна от всяко кътче на света за потребители на културен продукт, свързан с Габрово. Онлайн платформата извежда културата като основен обект на информацията, която популяризира. Това дава шанс за извеждането на културните продукти от залите и музеите и позволява на широката публика да се запознае с него.

Онлайн платформата е важен етап от преодоляването на ситуацията с влошаващата се медийна среда в Габрово. Култура ON-AIR е платформата за популяризирането на габровския културен продукт.

Предприети са успешни стъпки към привличането на частни и обществени донори, които да подпомогнат обезпечаването на работата на екипа.

Последно видео

Последно аудио

ТИХОМИР ЦЪРОВ
Автор: ТИХОМИР ЦЪРОВ

Брой публикации: 206 аудио, 55 видео, 313 новини

Виж всички публикации на автора »

Прочети още

 
Култура ON-AIR се финансира от програма Култура на Община Габрово.
Проектът се реализира от фондация Граждански форум.