KulturaBg - logo

Приказката, която Лазар Донков нарече музей „Етър”, е жива и днес

Приказката, която преди 55 години Лазар Донков нарече музей „Етър”, е жива и днес. Разказана на поколения българи, тя вълнува, вдъхновява, извисява. Една отминала епоха е запазена в градежите и в майсторлъка на занаятчиите. За стотиците хиляди, които всяка година посещават музей „Етър”, тази приказка има особена емоция. Много от тях се завръщат отново и отново, за да я преживеят чрез задвижваните с вода съоръжения, шума от работилниците на Занаятчийската чаршия и вкуса на традиционните храни.

Посетителите се потапят в автентичната атмосфера, но рядко имат достъп „зад кулисите” – там където тази приказка се поддържа жива и става възможно да я разберат всички генерации. Когато човек влезе в това пространство, вижда как времето слага отпечатъка си върху всичко. За да е жива приказката за музей „Етър”, е необходимо да се влагат професионални усилия и сериозен финансов ресурс.


Със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“, Община Габрово има намерение да реновира изцяло училището в кв. Етъра и хотел „Странноприемница”, да реставрира и консервира съоръжения и обекти, които са недвижими културни ценности и са част от музей „Етър”. В проекта е предвидено и изграждане на паркинги, които да улеснят достъпа на посетителите до културната институция. В бившето училище, което е предоставено за стопанисване на музея, ще бъдат позиционирани фондовете.

Съхраняването на културните ценности става в помещения със специален температурен режим и определена влажност. Сградата ще бъде изцяло реновирана, за да се постигнат необходимите параметри. В нея ще се разположат ателие за реставрация и консервация, художествени работилници, а дворът ще стане място за изяви на творци от страната и чужбина. Предвижда се обновяване и оборудване на неизползваните с години керамични пещи, в които някога майсторите на музей „Етър” са създавали своя продукция.

Пълно обновяване се предвижда и за хотел „Странноприемница”. Създаден през 1981 година, днес покривът му е напълно компрометиран, а стаите не отговарят на очакванията на съвременните потребители.  Проектът за хотела е изготвен от екип, спечелил специално обявен за целта национален конкурс. През 2018 година фирма „Идеал Стандарт – Видима” дари на музея проект за баните, които ще бъдат създадени в обновения хотел. Досега отоплението в хотела е с нафта, акцизът на която струва почти колкото закупеното количество. От екологична гледна точка това гориво е проблем.
Благодарение на проекта, ще бъдат реставрирани и консервирани 10 обекти и съоръжения, задвижвани с вода. Целогодишната им експлоатация, съвсем естествено, води до износване на частите. Състоянието на покривите също буди тревоги. За възстановяването им ще се вложат необходимите средства, а специалистите, които могат да ги реставрират трябва да имат специални познания.


Музейният детски център ще бъде изграден наново и съобразен с цялата архитектура на музей „Етър”. Този обект има важна роля за осъществяване на образователните задачи, които се решават съвместно с български училища. Екипът очаква с нетърпение малчуганите, обучава ги на игрите на техните прабаби и прадядовци, запознава ги със занаятите и домашните занятия от миналото. Много често самите родители научават за миналото, благодарение на заниманията в Музейния детски център. Истина е, че благодарение на този проект той ще се разшири и ще придобие още по-важни функции, за да може днешните деца да имат памет за родните традиции.

Проектът предвижда създаването на осветление, което да замени амортизираните луминисцентни лампи, за които липсват консумативи. Предвиденото в проекта художествено осветление е наложително, за да станат видими невидими сега, но интересни и важни обекти от музея. Това от години е практика във водещите музеи на открито в Европа.

Чрез съвременни средства, които няма да нарушат автентичната атмосфера на „Етър”-а, ще бъде представен изчезнал вече занаят. По този начин посетителите на Табаханата ще могат да видят как са обработвани животинските кожи в миналото. И сега в музея се използва добавена реалност, за да се представи един забравен занаят. Обновената, след сериозно проучване, Шарланджийска работилница е чудесен пример за това. Истина е, че няма нито един посетител, който да е дал негативен отзвук за нея, както е истина и повишения интерес към обекта.

Ползваните в момента две колички за хора с двигателни проблеми ще бъдат заменени с толкова на брой електрически.

Най-голямата сграда в музея – Кръстник Колчовия хан, която днес се използва за административни нужди, ще стане многофункционално пространство с изложбени зали и места за активности на посетителите. Промяната, която се предвижда там, ще позволи в „Етър”-а да бъдат приемани международни изложби, към които има специални изисквания за сигурност и площ. В Кръстник Колчов хан ще се осигури достъп за хора с увреждания, ще бъде създадена и липсващата сега вътрешна връзка между етажите.

Важни за посетителите са идеите да се изградят паркинги в сега неизползваните пространства по пътя към музея, както и пречиствателни съоръжения за отпадни води.

И сега сцената на поляната в музея събира многобройна публика по време на организирани от екипа събития. Тя обаче е изработена от вече амортизирани палети и не позволява музей „Етър” да изпълнява пълноценно една от важните си функции – съхраняване на нематериалното културно наследство, каквото е родния фолклор. Затова този проект предвижда създаване на разглобяема сцена, при възможност с места за съблекални на певците и танцьорите, които се изявяват.

Реализацията на проекта е от особен интерес за обществеността. Екипът на музей „Етър” за втори път отправя покана към всички заинтересовани – да посетят музея, за да бъдат запознати на място с предвиденото за реализацията чрез този проект. Телефонът, на който може да се направи записване от страна на заинтересованите е +359 88 840 1198. Предвидените посещения са две – в събота, 14 декември, от 13:00 часа и в неделя, 15 декември, от 13:00 часа. Желаещите да се включат ще бъдат очаквани пред входа на хотел „Странноприемница”.
Сподели
ТИХОМИР ЦЪРОВ
Партньор: ТИХОМИР ЦЪРОВ

Брой публикации: 264 аудио, 220 видео, 414 новини

Всички публикации на автора »

Прочети още