KulturaBg - logo

СЛЕДАТА, ОСТАВЕНА ОТ ЛИЛЯНА НАНЕВА В ИСТОРИЧЕСКАТА НАУКА

„Започвайки работа в Регионален исторически музей – Габрово и по-конкретно в отдел „Нова и най-нова история“ веднага се запознах с името на Лиляна Нанева. От колеги тогава разбрах, че тя е дългогодишен музеен специалист, работила най-вече с настоящия фонд „Нова история“. Колкото повече навлизах в музейната и фондовата работа, толкова по-често попадах на отпечатъци от нейната дейност. Направи ми впечатление усърдния труд, който е положила в събирателската работа, в подредбата и комплектуването на културните ценности, както и създадената подробна тематична картотека на фонда.”
 

Младият историк от Регионален исторически музей-Габрово Иван Христов разказва за Лиляна Нанева, от която е силно впечатлен. Той се среща с нея чрез оставеното наследство, плод на дългогодишната й работа в музея. Не я познава лично, но я опознава, благодарение на нейния принос. В следващите дни, в няколко поредни статии, Култура ON AIR ще популяризира написаното от Иван Христов, който вярва, че дава един обективен поглед върху дългогодишния професионален път на Лиляна Нанева.
 

„Всичко това не само ме провокира, но и мотивира да напиша тази наглед непретенциозна статия. Убеден съм, че независимо от професията и отношенията през годините между колеги, винаги трябва да има приемственост и уважение към постигнатото до момента.

Не съм имал възможност да познавам Лиляна Нанева. Именно заради това се надявам настоящата работа да даде обективен поглед върху многогодишния ѝ професионален път.

За написването на текста са използвани всички запазени документи в Учрежденския и Научен архив на РИМ-Габрово. За изясняването на конкретни години и събития от творческата биография на Лиляна Нанева ми помогнаха: директорът Красимира Чолакова, колегите Даниела Цонева, Добромир Търновски, Галина Илева.

В събирането на информация ценно бе съдействието габровският писател Минчо Г. Минчев.
В края на текста е приложена библиографска справка, която се осъществи със съдействието на Ина Божкова и Нина Иванова от отдел „Краезнание“ на РБ „Априлов - Палаузов“ - Габрово.

На всички изброени по-горе изказвам искрени благодарности!”


На 27 юли очаквайте първата част от статията на Иван Христов – „Приносът на Лиляна Нанева за развитието на историческата наука до 1989 г.”.
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ГАБРОВО
Автор: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ГАБРОВО

Брой публикации: 65 аудио, 9 видео, 129 новини

Всички публикации на автора »

Прочети още