KulturaBg - logo

„Етър“ ще разкрие тайната на механизмите, задвижващи водните съоръжения


През 2021 година РЕМО „Етър“ ще разкрие тайната на механизмите задвижващи водните съоръжения, които от Възраждането до 30-те години на ХХ век са допринесли за икономическото развитие на региона на Централна Стара планина.

Намерението на екипа на музея получи одобрение за финансиране по обявената от Министерство на културата конкурсна сесия на тема „Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии“. От внесените общо 170 проекта от страната са класирани само тридесет и четири. Оценката на комисията за представената идея на музей „Етър“ е втората най-висока.


Проектът „Невидимата механика на водните съоръжения“ има за цел да представи достъпно и разбираемо пред най-широка публика и различни възрастови групи устройството и начина на работа на всяко едно от водните съоръжения на територията на музея, които често пъти остават неразбираеми за посетителите. Наред с това ще се разширят възможностите за представяне отделните части на водните механизми и тяхното функциониране като цяло пред специализирани публики, които проявяват интерес за провеждане на лекции, обучения и практически обучения.

Проектът ще се реализира в периода 1 януари – 1 юни 2021 година.
Сподели
ТИХОМИР ЦЪРОВ
Партньор: ТИХОМИР ЦЪРОВ

Брой публикации: 264 аудио, 225 видео, 419 новини

Всички публикации на автора »

Прочети още