07.04.2015г. | 08:09ч.
НАД 200 БОЛЕСТИ СА ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ (КУЛТУРА НА ХРАНЕНЕ)

„Колко безопасна е твоята храна? От фермата до чинията – да направим хранителните продукти безопасни!“ е темата на Световния ден на здравето 2015 г. 

Фотография: Снимка: архив, Ладислав Цветков Снимка: Ладислав Цветков

Усилията на Световната здравна организация (СЗО) са насочени към фокусиране на общественото внимание върху значението на безопасността на храните по цялата дължина на хранителната верига в един глобализиран свят, от производството и транспорта, до приготвянето и потреблението.

Опасните храни са причина за смъртта на около 2 милиона души годишно - включително и много деца. Храни, които съдържат вредни бактерии, вируси, паразити или химични вещества, са отговорни за над 200 заболявания, вариращи от диария до рак.

В съвременния свят постоянно възникват нови заплахи за безопасността на храните. Част от тях са свързани с промени в производството на храни, разпределение и потребление, промени в околната среда, нови и появяващи се патогени микроорганизми с антимикробната резистентност. 

снимка: Impact Press Group, архив

Всичко тава създава сериозни предизвикателства за националните системи за безопасност на храните. В днешно време значително са се увеличили пътуванията, а търговията обхваща все по-големи територии. Впоследствие всичко това води до значително повишаване на вероятността от замърсяване на храните.

Безопасността на храните е споделена отговорност. Важно е да се работи отговорно по цялата верига на производство на храни - както от страна на фермерите и производителите, така и търговците и потребителите.

Петте правила за по-безопасни храни включват практически насоки за търговци и потребители при работа и приготвяне на храна:

1. Да се съблюдава  хигиената при приготвяне на  храната. 

2. Да не се съхранява приготвената и суровата храна заедно. 

3. При приготвянето на  храната трябва да се спазва  определена температура, поне 90 градуса, за да е сигурно, че храната  е сготвена добре и е безопасна.

4. Съхранението на храните  трябва да става при температура подходяща за вида храна. 

5. Винаги трябва да  се използва безопасна вода  и пресни продукти.


По-голямата част от хората в някакъв момент от живота си с консумираната храна или вода поемат микроорганизми, които могат да причинят заболяване.

Това подчертава огромното значение на това да се уверите, че храната, която се консумира, не е замърсена с потенциално вредни бактерии, паразити, вируси, токсини и химикали.

РЗИ Габрово ще разпространи информационни материали, насочени към различни групи от населението за утвърждаване на здравословен модел на живот и здравословно хранене. 

Последно видео

Последно аудио

ТИХОМИР ЦЪРОВ
Автор: ТИХОМИР ЦЪРОВ

Брой публикации: 191 аудио, 42 видео, 295 новини

Виж всички публикации на автора »

Прочети още

 
Култура ON-AIR се финансира от програма Култура на Община Габрово.
Проектът се реализира от фондация Граждански форум.