KulturaBg - logo

20.04.2015г. | 09:37ч."ПАРИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ ОТ НАС, РАБОТАТА ОТ ВАС"

"Работата от вас, парите и материалите от нас", на този принцип започва подобряването на средата за живеене в Габрово. Със съвместни усилия на население и местна власт всяко населено място от общината може да бъде обновено.


Чрез инициативата може да се бетонират площадки пред блоковете, да се подменят тротоарни настилки, да се насипят и подравнят терени, да се затревят площи, да се монтират декоративни огради, беседки, пейки и маси, кошчета за отпадъци, да се извърши засаждане на цветя, храсти, дървета.

Допускат се и други дейности, които ще подобрят естетичния вид на междублоковите пространства, детските и спортни площадки и зелените площи около жилищните сгради.

Общата стойност на всеки от проектите не трябва да надхвърля  5 хиляди лв., като средствата за финансиране на доставките, до 75 % от общата стойност, ще бъдат осигурени от общинския бюджет. Гражданите, местна общност, етажна собственост, участват с не по-малко от 25 %  под формата на доброволен труд.

От съществено значение, за да бъде одобрен проектът за облагородяване на междублоково пространство, градинка или кът за отдих, е живеещите в околните сгради да поемат ангажимент, че ще ги пазят и ще се грижат за тях поне 3 години напред.

Проекти на граждани ще се приемат до  30 май.

Официалната интернет-страница на Община Габрово съобщава:

"За всеки жител на община Габрово, който има идея или предложение за облагородяване на междублоковите пространства и тревните площи, за ограничаване на вандализма и насърчаване на общественото съзнание, за да се постигне по-добра жизнена среда, вратите на  Община Габрово са широко отворени.

На разположение на гражданите и гражданските сдружения е екип от добре подготвени и компетентни специалисти, готови да съдействат с необходимите съвети и техническа помощ.

Надяваме се, че всички габровци са активни и отговорни, както и етажните собствености, така че да превърнем прилежащите терени в хубави места за отдих.

Инициативата на Община Габрово е под мотото „Да превърнем сивото в зелено”.

Програмата е насочена основно към реализация на дейности по благоустрояване на обекти – общинска собственост - ремонт на тротоарни площи, пешеходни зони, огради и дейности по озеленяване и поддържане на вътрешно-квартални, околоблокови, алейни пространства и подходи, с активното участие на граждани или граждански сдружения, юридически лица и неправителствени организации, с цел подобряване на средата за обитаване и опазване на изграденото с тяхно участие.

Подробна информация във връзка с инициативата „Да превърнем сивото взелено” може да прочетете в информационната брошура, която ще намерите в Центъра за информация и услуги на гражданите в Община Габрово."

Прочети още