KulturaBg - logo

Преди 75 години е сключен договора между Габровската община и проф. Адолф Мусман (АРХИВНИ СНИМКИ)

Съгласително (предварителен договор) от 10 юни 1943 г. на проф. Адолф Мусман да изработи общ градоустройствен план на Габрово. 

Преди 75 години е сключен договора между Габровската община и проф. Адолф Мусман за изработване градоустройствен план на Габрово. Главният уредник в Регионален исторически музей – Габрово Иван Постомпиров припомня, че на 10 юни 1943 г. е получено съгласието на проф. Адолф Мусман, по предложен от него предварителен договор, да изработи общ градоустройствен план на Габрово.

Г-н Постомпиров, как се стига до сключването на този договор?
 
През 20-те и особено през 30-те години в Габрово кипи усилена строителна дейност – построени са редица обществени и частни сгради, появяват се нови и се разширяват старите индустриални предприятия. Назрява необходимостта от ново планиране на Габрово, което да даде перспектива за развитието на града в следващите десетилетия. Габровските управници, със самочувствие от доброто икономическо развитие на града, се равняват по другите големи български градове, включително столицата София. През 1941 г. е определена централната строителна зона, със съответните улици и квартали. Близките села Гачевци и Трънето са предвидени за индустриални зони. За изработване на плана е поканен известния немски архитект и урбанист проф. Адолф Мусман от Дрезден, Германия, изработил градоустройствения план на София през 1938 г. Негови градоустройствени проекти са реализирани в Щутгарт, Дюселдорф и др.

Може ли да разкажете повече за проф. Мусман?
 
Проф. Мусман е роден през 1880 г. в Аугсбург, Германия. Изучава архитектура в техническите университети в Карлсруе и Мюнхен. През 1907 г. получава квалификация  за държавен архитект и до 1914 г. работи като строителен инженер в Бремен. След това се премества в Щутгарт като ръководител на кантора, преподава в местния технически университет, работи в Дюселдорф, като директор на градското планиране. От 1 апр. 1921 г. е професор по строителство, проектиране и градоустройство в Дрезден, до началото на 1945 г., когато е пенсиониран.
 План на Габрово от 40-те години на ХХ в.

Кога е сключен самият договор?
 
На 13 авг. 1943 г. Габровската градска община сключва с проф. А. Мусман договор за изработване на общ градоустройствен и подробен улично-регулационен планове на Габрово и неговата околност срещу сумата от 50 000 райхсмарки. Той се ангажира да се съобрази с „особените места, исторически, социални, стопанствени, специфични за Габрово условия". След сключване на договора, проф. Мусман произнася кратка реч, в която определя Габрово като стопанска столица на България и изказва възхищение от природните условия на региона. Според предварителните проекти градоустройственият план предвижда бъдещото разрастване на града и териториите подходящи за целта, отчитайки, че Габрово е индустриален град.[img wide]33828696[/img]Той  е изключително подробен и всеобхватен, включва различни идейни решения свързани с настоящата и бъдеща инфраструктура, както и за отделни части от града - площадите пред новия общински дом, пред Априловската гимназия, пред ж. п. гарата, пазарния площад и спортния център, всички индустриални площи, земеделско-стопанските и горски площи, строителни площи, летовища и туристически места, свободни площи и всички населени места.

Изглед на Габрово от 30-те години на ХХ в.

Подробният улично-регулационен план обхваща настоящата регулационна площ на града, възлизаща на около 400 хектара, и проектира една нова площ от около 1050 хектара, което се предполага, че ще е бъдещото разширение на града. Предварителните планове, изработени от проф. Мусман, предвиждат изместване на фабричните предприятия и работилници от центъра на града в специални промишлени зони. Проектира се изграждане на зелен пояс около Габрово и други модерни за времето си, но актуални и днес идеи. Срокът за приключване на работата е две години след предоставяне на исканите от професора данни, разделен на четири етапа от по осем месеца. Изработването на градоустройствения план изисква широк спектър от подготвителни данни и материали, събрани в десет пункта, сред които: природни фактори, исторически бележки за най-важните етапи в развитието на населените места в Габровския регион, демографска и обществено-стопанска характеристика на Габрово, санитарно и жилищно дело, общински стопански предприятия и др. Подготовката и изработването им е затруднено, защото Техническият отдел на общината не разполага с достатъчен ресурс, поради мобилизиране на част от персонала във войската и липсата на достатъчно подготвени специалисти. Въпреки това общинските служители полагат всички усилия за изготвяне на подготвителните работи и към края на 1943 г. е извикан арх. Иван Дамянов от София, за да провери свършеното и да даде мнението си за него.

Какво става с реализацията на този план?
 
Амбицията на градската управа е Габрово да се раздели със своя полуселски, ориенталски вид и да стане модерен европейски град, с ясна перспектива за дългосрочно развитие. Поради хода на Втората световна война и промените след 9 септ. 1944 г., изработването на плана Мусман остава на равнище подготвителни работи и предварителни проекти.

Изглед на Габрово от 40-те години на ХХ в.
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ГАБРОВО
Автор: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ГАБРОВО

Брой публикации: 65 аудио, 9 видео, 129 новини

Всички публикации на автора »

Прочети още