KulturaBg - logo

Програмата „В света на Старопланинската архитектура“ съхранява българско културно наследство

В музей „Етър“ започна шестото издание на образователната програма „В света на Старопланинската архитектура“. Каменният покрив е акцент в обучението на участниците през следващите дни. Три организации – музей „Етър“, сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти“ и Камара на архитектите в България, имат принос към организацията и реализацията на шестото издание на тази образователна програма.

Да се откриват майстори, които имат познания и умения в практикуването на традиционно строителство – това е важна част от каузата на сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти“. Думите са на Цветина Кривошиева, която за първа година е координатор на организацията в образователната програма „В света на Старопланинската архитектура“.

„Нашата организация е открила, че такъв тип работилници, каквито реализираме с музей „Етър“, са точен подход за постигане на целите ни. Много ни радва все по-големия интерес към инициативата“, казва Цветина Кривошиева.

Камарата на архитектите в България има финансов принос за реализацията на програмата. Представител на комисия „Квалификация“ към тази организация е арх. Десислава Димитрова.

„Важно е един архитект да се развива постоянно, като получава нови знания и придобива допълнителни умения. Лекционният панел, както и останалите модули в образователната програма, са изключително полезни от тази гледна точка. За нас е важен и диалогът между различните професионални общности, тъй като никога един архитект не се занимава сам с проектирането. Винаги е колектив от специалисти в различни области. Програмата има и сериозен възпитателен момент за гражданите и обществото, тъй като показва определена култура в строителството. Ако една възрожденска къща се реставрира и съхранява, това е особен тип вдъхновение.“

Зам.-директорът на „Етър“ Ваня Донева акцентира върху една от важните функции на музея – образователната.

„Чрез образователната програма „В света на Старопланинската архитектура“, музей „Етър“ разширява своята дейност. Създадена е една традиция. Можем да твърдим това, тъй като имаме вече шесто издание. Всеки един участник е посланик на музея, подпомага неговото популяризиране. Тази програма представя занаятчийството като изкуство. Сухата каменна зидария е именно това. За мен е от особено значение, че за втора година в тази програма се включват и деца, които са бъдещи посланици на традиционна култура. Ако участваш в такава програма още в детска възраст, по-късно имаш съвсем различно отношение към миналото. Ние, като музей, имаме интерес от съществуването на професионалисти, които могат да строят и реставрират стари архитектурни обекти. Програмата провокира точно към това.“

По думите на арх. Цветина Кривошиева интересът на хората към образователната програма „В света на Старопланинската архитектура“ е обясним.

„В наши дни има все по-голямо завръщане към естествените материали. Включват се хора, които притежават стара къща и имат интерес да я запазят. Други искат да си построят, тъй като микроклимата в такова жилище е в пъти по-добър. Почти всеки от досегашните участници има отношение към културното наследство, което е много радващо.“

Арх. Десислава Димитрова е убедена, че е необходимо сградите да не бъдат драстично променяни, а да се съхранява културното наследство. Според нея една стара къща се влияе от околната среда и затова новостроящите се е необходимо да са в хармония с такъв тип културна ценност.

Ваня Донева смята, че е важно още от ранна възраст децата да преминават обучение, което да създаде в тях отношение към културното наследство.

„Като наблюдаваме как се презастроява Черноморието можем да кажем, че образователната програма „В света на Старопланинската архитектура“ е един малък оазис, един опит за бягство в миналото. През последната година и чрез пандемията много хора осъзнаха, че да се живее в малки населени места и в стари къщи може да е много по-привлекателно. В бъдеще това ще има принос за увеличаване на значението на тази програма. Децата, които участват ще осъзнаят, че за строителството, освен бетон и стъкло, има камък, дърво и глина. Вярвам, че точно те ще гарантират възможността от съхраняване на старите сгради в съвременността. Самата образователна програма има важна роля за формиране на култура за съхраняване на историческото наследство.“

Каква е добавената стойност на шестото издание на програмата „В света на Старопланинската архитектура“ за всяка от организациите, които имат отношение към реализацията му – музей „Етър“, сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти“ и Камара на архитектите в България?

Зам.-директорът на „Етър“ Ваня Донева показва каменните покриви на сградите в музея. Фактът, че в програмата има работилници и лекции, които популяризират този тип строителство, дава шанс и е гаранция за бъдещето на съхраненото в музея архитектурно културно наследство.

Арх. Цветина Кривошиева казва, че за сдружение „Мещра“ шестото издание на програмата има принос към запазване на знанието за създаване на каменни покриви.

Според арх. Десислава Димитрова за Камарата на архитектите в България обучението и квалификацията на кадрите не бива да е епизодично явление, а да има своята устойчивост във времето. Обучението за запазването на културното наследство, което се реализира с програмата, е такъв квалификационен форум.

Сподели
ТИХОМИР ЦЪРОВ
Партньор: ТИХОМИР ЦЪРОВ

Брой публикации: 265 аудио, 226 видео, 419 новини

Всички публикации на автора »

Прочети още