KulturaBg - logo

РИМ–ГАБРОВО Е АКТИВЕН ФАКТОР В ИСТОРИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА


Регионален исторически музей–Габрово посрещна децата от Подготвителните групи на десетте детски градини в града и техните бази. Инициативата е в изпълнение на Дейност № 7 – „Съвместни изяви между деца от различни етноси“, от двугодишния проект на Община Габрово - „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в Община Габрово“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., който стартира в края на миналата година.

Уредникът в РИМ-Габрово Николета Маринова разказа, че през изминалата година представител на институцията е посещавал детските градини, за да представи част от българската история.


Г-жо Маринова, това не е първото организирано посещение на деца в РИМ-Габрово. Какво провокира техните преподаватели да ги доведат сега?

Проектът помогна това да се случи. Децата получават знания, които са много полезни за тях. Дейностите по проекта са насочени към равнопоставеност на малчуганите в групите за предучилищна подготовка във всички детски градини в града и техните бази. Партньори са ДГ „Ран Босилек“ и център „Амалипе“. Регионален исторически музей, Регионална библиотека „Априлов-Палаузов‘ и Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ са външни институции, спомагащи за подобряване на образователната среда и повишаване на училищната готовност на децата.


През изминалата година служител на музея посещаваше всеки месец детските градини и техните подготвителните групи. На всяко занимание пред тях се представяше страница от историята на града или страната. Запознаваха се по интересен начин с различни знакови личности, места, обичай. Всичко беше придружено с приложна работа, чрез която да развиват своите творчески умения, да създават нещо сами, с двете си ръце, което да остане за тях и което да им напомня за наученото.

Това означава, че РИМ-Габрово е активна страна в търсенето на възможности за контакти с този тип публика! С какво привлякохте техния интерес?


Децата се включиха в тематична екскурзия, по време на която бяха преговорени всички теми от заниманията през годината. За устойчивостта на знанията им помогна участието в специална викторина, след която те участваха в ателиета по проект „Красотата на сокайната шевица”, който Регионален исторически музей – Габрово осъществява по програма „Култура“ на Община Габрово. Възпитаниците на детските градини се забавляваха с детски книжки с мотиви от оригинални сокайни шевици, украсявали някога традиционното женско забраждане в Габрово - сокая.


Децата бяха запознати и с експозицията на музея „Габрово и габровци". На място те видяха оригинални културни ценности, за които им бе разказано през изминалата година от Проекта.
По този начин онагледиха вече усвоеното и се сдобиха с преки визуални впечатления. Освен обучителено-познавателен характер, дейността има и обеденителен елемент, поради включването на децата от различните бази, чрез което се създадоха и положителни емоции.

ТИХОМИР ЦЪРОВ
Автор: ТИХОМИР ЦЪРОВ

Брой публикации: 218 аудио, 113 видео, 336 новини

Всички публикации на автора »

Прочети още