13.05.2015г. | 15:01ч.
СВЕТЛОЗАР ТОДОРОВ: ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Е ПРЕСТИЖНА СПЕЦИАЛНОСТ, ЗАЩОТО "ЧИНОВНИК" СТАВА ПЕРСПЕКТИВНА ПРОФЕСИЯ

Специалностите, които младите хора избират в университета и професиите към които се насочват с участието на родители, учители и приятели, е интересен социологически процес, защото неизменно се диктува от две думи "престижна" и "модерна".


Всяка кандидатстудентска кампания е белязана с 1-2 престижни специалности. Безспорно такива са Право, Икономика, Психология... В последно време и Публичната администрация се превръща в престижна. Една справка от преди няколко години например показва рекорден интерес: 1645 в СУ са посочили Публичната администрация като първо желание, а местата са били 50, тоест 33 са се борили за едно място.

Тази специалност е най-търсена от хора, желаещи да работят в общинска или областна администрации, министерства, държавни ведмоства, изобщо да бъдат държавни служители., защо да не кажем "чиновници". Тази професия носи все повече сигурност, престиж и не на последно място - авторитет и доста привилегии.

За Публичната администрация като специалност в Техническия университет в Габрово репортер на вестник "100 вести" разговаря със Светлозар Тодоров. Той е един от младите преподаватели в една млада за ТУ академична специалност - Публична администрация към катедра Социални и стопански науки. Тодоров е четвърта година асистент - първо хонурован, после редовен, след конкурс.  Докторант по Публична администрация в Софийски университет.

Работил е като журналист, участва в създаването на първото интернет радио, близо година беше Областен управител (октомври 2008 - август 2009).


Автор: БОЯНА ПЕНЧЕВА, вестник "100 вести"
Г-н Тодоров, какви са причините да се засили интереса към Публичната администрация и оправдава ли тя очакванията за реализация на младите хора?

Това е една от младите специалности, ако приемем почти две десетилетия за кратък период.Въвежда се през учебната 1996-97 г. в рамките на съвместен европейски ТЕМПУС проект S-JEP 091 08-95, в който като партньори участват Висшето училище по публична администрация и финанси, Лудвигсбулг, Академия Торбек, Севернохоландско висше училище, Леуварден и Технически университет- Габрово.

В периода 2000 -2014 г. редовна и задочна форма на обучение по специалност „Публична администрация” са завършили 784 студента. По данни на работодателите 65% от тях се реализират по специалността си. Приблизително по същото време тази специалност се появява и в други университети. Факт е, че в началото на 90-те  родители и млади хора предпочитаха да учат право и икономика, докато през последните години се наблюдава подчертан  интерес към специалността Публична администрация.

Причината? Това, за което сме говорили в миналото, за "държавната служба" в страните от Западна Европа, започва да се оформя като статус и в днешното общество. С всички привилегии, които дава тази служба - възнаграждение, заплата, отпуска, заплащане на извънреден труд, нормиран работен ден, обучения и специализации, израстване в йерархията.

Това е регламентирано в нормативните актове и задължително се спазва.
От друга страна, приложението на Публична администрация е изключително широко. Администрацията е предпочитана като място, където човек може да се реализира, да направи кариера, в местната или цетнрална администрация, както и в еврпейските институции, където и в момента има ангажирани стотици българи.

Ще спомена само, че броят служителите към Европейската комисия е между 25-30 000 души. Когато говорим за държавна администрация освен за привилегиите трябва да говорим и за сферите на приложение.
Замислете се и ще откриете присъствието на административните едниици в регистрирането на основни житейски събития като раждане на дете, сключване на брак, смърт, придобиване на жилище, строителни дейности, лични документи, разрешителни, справки и още много други дейности.
Нека не забравяме,  че освен държавна  има  администрация в корпоративния сектор. Специалността Публична администрация дава възможност за реализация и в бизнес структурите, които  кореспондират в дейността си с държавните институции. 

В миналото думата „чиновник”  не е била обидна, висш чиновник – също. Няма как държавата да работи без чиновници и тенденциите са да се работи по усъвършенстване на отделните услуги за населението. Населението винаги има изисквания към администрацията и това естествено, като за всяка друга специалност, винаги може да се работи по-добре.

На пръв поглед е странно Публична администрация, да се изучава в технически ВУЗ. От друга страна изглежда логично - много се говори за електронно правителство, електронни услуги, така че има връзка с технологиите и модерните комуникации. Тоест нормално е инженерен ВУЗ да произвежда администратори?

Нека се върнем към началото на разговора, за да отправим друг поглед  към, появата на тази специалност в ТУ Габрово.  В това отношение университета и града са от първите в страната, които отговарят на обществената потребност от подготовката на такива специалисти.

Когато едно учебно заведение успее да защити критериите за създаване на една специалност и започне да произвежда  кадри, когато няма проблеми с попълване на нормативно установените бройки за прием и след като завършилите успяват да се реализират, всичко си идва на мястото.
Говорим винаги за свободен пазар. Така е и със студентите. След като има желаещи да изучават Публична администрация и няма проблеми,  дефицит - няма причини да не съществува.

Към настоящия момент всички факти са в подкрепа на това – Публична администрация да заема своето достойно място в ТУ Габрово. Следващ момент е какви усилия полага всеки един в системата на обучението  – студенти, родители, администратори, преподаватели, ръководство, партньори.

Миналия месец водихте студенти в Министерски съвет, чести ли са практиките на студенти в реална работна среда?

На местно и регионално ниво имаме партньорски договори с Областна администрация, Община Габрово, Държавен архив, Териториално бюро  Статистика, ОД „Земеделие и гори”. Това са места, в които по-голяма част от колегите са с ясно съзнание, че участват в обучение на студентите. Приемат групите, които изпращаме. Това е много полезно, защото във всеки един курс са предвидени различни по обем и съдържание задачи, които трябва да се изпълнят по време на тази практика.

Положително е, че часовете за практическо обучение бяха увеличени. И тук е много важно да се подчертае, че служителите в тези администрация могат да дадат своя принос в обучението и след това да имат очаквания за адекватно встъпване в реалната работна обстановка. Това е много съществен момент. Би било добре в този процес до скоро срещаното поведение, само да се отчита дейност постепенно да се преодолее. Няма как да достигнем нивото на другите държави, които даваме за пример без да положим усилия.

В Министерски съветсрещата беше в резултат на партньорското сътрудничество с Института по публична администрация и с участието на експерти в централната държавна администрация. Имаше два акцента в тази среща.

И единият беше свързан със студентските стажове, които стартират тази година, с възможността над 1500 студента да получат възможност да практикуват. Стажовете са безплатни, но са една добра основа, която може да бъде добавена към СV-то или препоръка при кандидатстване за работа. За съжаление от Габровска област беше подадена само 1 бройка като заявка.

Очевидно в нашата област или не са добре запознати или са малко по-дистанцирани от процеса на обучение на студентите.
Вторият акцент беше върху документи, данни и основни аспеткти в реформата и модернизацията на администрацията в страната.

От години се наблюдава една тенденция ученици влизат в администрациите и стават "Кмет за 1 ден", "Областен управител за 1 ден" ...  14 години фондация Джуниър Ачийвмънт България и държавата организират инициативата Мениджър за един ден. Това си е държавна реклама за Вашата специалност...

Фактът, че ученици   имат възможност да преживеят един реален работен ден заедно с представители на бизнес средите, в държавните институции и неправителствените организации кореспондира с началото на разговора ни.

Държавните служители се ползват с особен авторитет и този авторитет предстои да бъде доизграждан според очакванията на ползвателите на административни услуги . Не случайно интересът към специалността се поддържа от няколко години висок. Той ще се запази такъв, като се имат предвид и добрите  неща, които предстоят за държавната администрация в посока модернизиране. 

Може ли да посочите  студенти от Публична администрация, реализирани в Габрово?

Не съм подготвен с представителна статистика, цитирам мои наблюдения. Има служители в Областна администрация; вече завршили, и които работят и учат от Общинските администрация на съседните общини; такива, които са започнали работа в НОИ, в Интерактивния музей; в РДВР Габрово – завършили и работещи в момента; има и други, които са зъвршили и работят в други администрации от страната.

Електронното управление няма ли да доведе до съкращаване на чиновниците?

Проявавам интерес към теми, свързани с електронно управление и корупцията  и следя тенденциите. От години говорим за електронно управление и  по него се работи. Още с първите стъпки от 1998 година досега по нещо се прави.

Но спрямо останалите страни изоставаме.
Доклад на ООН с изследване на състоянието на е -управление в световен мащаб  показва, че по индекс на развитието на електронното управление през последните шест години България от 43 място през 2008 г. е изостанала с 30 позиции на 73 място през 2014 г.

Това забавяне е не защото ние не правим нищо, а защото другите се движат по-бързо. От документите, които са минавали пред очите ми, виждам, че намеренията са много добри и в крайна сметка нещата опират до политическа воля, да се прилагат стратегиите и разписаните стъпки за въвеждане на електронно правителство.

И мога да изразя оптимизъм – смятам, че до 2-3 години нещата ще изглеждат коренно различни. Има чувсвително увеличаване броя на предлаганите електронни услуги,  друг е  въпросът на какво ниво са. От четирите нива на електронни услуги  в моментанай-широко предлагани са на първо ниво - в двустранна кореспонденция онлайн. Идеята е да се достигне до предоставяне на услуга и заплащането и по електронен път 24 часа в денонощието.

Положителна стъпка към по-голяма публичност и прозрачност е  кандидатстване по различни европейски програми по електронен път.  По този начин ще се ограничи нивото на корупция, ще се спестят време и разходи.

Осмелявам се да допусна, че една част от населението в страната, без да визирам конкретни етноси, може да изостане технически и информационно, от това което ще може да ползва като електронни  услуги и ще е необходимо переодично информиране. От 2010 година се отчита с около 14 000 души намаляне на администрацията в страната.

Любопитно е, че за Габровска област спрямо намаляващото население администрацията се е увеличила с 30 процента. Според мен намаляне броя на служителите в администрациите с пълноценото въвеждане електронното правителство няма да е драстично, а ще е плавен процес. Друг е въпросът че трябва служителите да са адекватни към тези реформи. Обучението е постоянно. 

Съществува една теза, че управляващите се сменят, но чиновниците - никога. Така че волята за реформи се спъва и на едно средно ниво.

Темата за манталитета на администрацията е дискутивна с оглед на това, че се придобиват и не особено полезни навици, както и  не трябва да се пренебрегва  познаването на материята, която за отделните дейности е специфична.  Един държавен служител се изгражда с времето и от него зависи как ще се реализира.

Друг е въпроса, че  преди да подпише договора си трябва да се запознае много внимателно  с  длъжностната си  характеристика и да приеме на 100 процента, че ще изпълнява това срещу определеното възнаграждение за тази длъжност. Не случайно питам студентите "Защо искате да се реализирате в Публична администрация?

Готови ли сте да се пенсионирате в тази сфера и всеки ден да извършвате услуги на хората?" Това са сериозни въпроси, които зададени по друг начин биха осмислили започването на всяка работа. Хората отиват при администратавния служител, защото имат някаква нужда, проблем, който трябва да се реши. От своя страна той не бива да приема  този факт, като като инвестиция в самочувствието му, а като задача, която  трябва да свърши по най-добрия начин.

И ако гражданите считат, че определен служител не изпълнява съвестно задълженията си, винаги могат да сигнализират. Не е само черно или бяло. Важно е да се учим да общуваме помежду си. Лесно е да критикуваме другите и да бъдем прекаленно снизходителни към себе си. Ако нямаме култура на общуване, проява на толерантност, коректност и честност ще продължим да се развиваме като общество все така трудно.  В комуникацията процеса е двустранен.

Ние все още не сме се научили да се изслушваме и да се опитаме да разберем гледната точка на човека срещу нас. Представете си как ще резонира в обществото, ако при предоставянето на всякакъв вид регламентирани  услуги за гражданите се подхожда с  добронамереност, както се прави с познати и приятели.  
 

Последно видео

Последно аудио

DarikNews.bg
Автор: DarikNews.bg

Брой публикации: 17 аудио, 4 видео, 47 новини

Виж всички публикации на автора »

Прочети още

 
Култура ON-AIR се финансира от програма Култура на Община Габрово.
Проектът се реализира от фондация Граждански форум.