KulturaBg - logo

СНИМКИ НА КОМБИНАТ „ГЕОРГИ ГЕНЕВ", СЪБРАНИ В АЛБУМ НА РИМ – ГАБРОВО

Албум със снимки на вълненотекстилен комбинат „Георги Генев“ – Габрово е културна ценност на Регионален исторически музей – Габрово за месец януари 2019 година. Той е с кожена подвързия, голям формат (46/30/5 см), от 34 листа с 42 снимки. Албумът е посветен на изграждането на нов апретурно-багрилен цех на комбината през 1962-1966 г.


В продължение на близо 40 години две големи предприятия определят облика на Габрово като индустриален град и текстилен център. Те се създават от национализираните през 1947 г. частни вълнено и памукотекстилни фабрики.

След национализацията в Габрово се образува Държавно индустриално обединение „Вълнена индустрия“ (ДИОВИ), което определя значението на града, като индустриален център на голям регион, обхващащ почти цяла Централна и Североизточна България. Крайната цел е от малките и средни фабрики да се образува огромна структура от типа на комбинатите по съветски образец. Това е предопределено от икономическата политика за индустриализация, водена от управляващата Българска комунистическа партия (БКП) в продължение на повече от 40 години.

Национализираният вълненотекстилен бранш в Габрово и околията притежава през 1947 г. около 44% от вретената и 30,3% от тъкачните станове в страната, разпределени в 29 предприятия.

Още през 1948 г. в града започва подготовка за изграждане на вълненотекстилен комбинат на една производствена площадка. Министърът на индустрията проф. Петко Кунин, проявява голям интерес и няколко пъти посещава Габрово за изясняване на различни въпроси.

През януари 1948 г. е уточнено и мястото на бъдещия вълненотекстилен комбинат – в съседство с фабрика „Ив. Хаджиберов" (т.н. Северна индустриална зона). По една или друга причина това не се осъществява – министърът изпада в немилост като „съучастник” на Трайчо Костов. Има и други политически, финансови и технически проблеми, с които проекта за комбинат се отлага във времето.

Концентрацията на вълненотекстилния бранш в Габрово продължава през следващите години – от 14 предприятия през 1948 г., през 1955 г. остават 5. От декември 1958 г. се извършва ново голямо уедряване на промишленото производство, свързано с усилената индустриализация на страната.

Със заповед на Министерството на леката промишленост от 1 януари 1959 г. вълненотекстилните предприятия в Габрово се сливат и образуват: ДЪРЖАВЕН ВЪЛНЕНОТЕКСТИЛЕН КОМБИНАТ (ДВТК) „ГЕОРГИ ГЕНЕВ" – Габрово. Новият комбинат се състои от 27 основни цеха, разположени върху 13 производствени площадки (бивши частни фабрики) в различни райони на града. Към този момент ВТК „Георги Генев" става най-голямото предприятие на Министерството на леката промишленост в Габровски окръг.

Той има голямо икономическо и социално значение не само за региона, но и за страната. Към 1 януари 1959 г. комбинатът осигурява работа на 4949 души – работници, служители, техници, специалисти и 7 инженери. През 1959 г. във ВТК „Георги Генев" – Габрово са произведени 5 676 хил. метра плат, или 30% от производството на страната.

За първи директор на новия комбинат е назначен Теню Хр. Буюклиев. Има партийни, профсъюзни и комсомолски организации към комбината и по цехове – задължителни за всяко социалистическо предприятие.

Машините и съоръженията на новия комбинат са главно придобити от национализираните предприятия. Тъкачниците са оборудвани с 382 стана от различни системи. Основният машинен парк и през следващите години остава почти същият.

На 18 май 1962 г. тържествено е направена първа копка за строителството на нова апретура, в района на цех 1, северно от града (цех „Девети септември“, бивше АД „Иван Хаджиберов“). Тя трябва да замени съществуващите схлупени, влажни, тъмни и неудобни апретури, разположени в мазета, неотговарящи на условията дори отпреди 50 г. През 1966 г. сградата е завършена и производството е пренесено в нея.


В същия район е изградена новата тъкачница на ВТК „Георги Генев" – Габрово, където през 1968 г. са монтирани тъкачните станове от другите цехове. По-късно са пуснати в действие и нови автоматични безсовалкови станове от Съветския съюз. Направени са различни реконструкции и нововъведения.

От 1 юни 1963 г. към комбината е създадена База за техническо развитие с обхват всички вълненотекстилни предприятия в страната.
В края на 1967 г. се пуска в експлоатация Машинно-сметачна станция (по-късно прераства в Електронно изчислителен център) за подаване на бърза информация към управлението. За своето съществуване ВТК „Георги Генев" – Габрово няколко пъти сменя името и административното си подчинение.

През 60-те години се създава Обединено промишлено предприятие (ОПП) „Георги Генев" – Габрово, в което влизат вълненотекстилните предприятия в Трявна, Троян и В. Търново, като филиали. След година и половина, това обединение е разформировано и предприятията отново стават самостоятелни.


През 80-те години комбинатът е в състава на Стопанско обединение (СО) „ВИТЕКС” – Габрово, под наименованието Технологичен комбинат (ТК) „Георги Генев”. От 5 май 1989 г. е предприятие в Държавна фирма „Витекс” – Габрово.

През 90-те години предприятието става Дъщерна фирима „Георги Генев” – Габрово, а по-късно – е с наименование Еднолично търговско дружество „ФИНТЕКС” – ООД – Габрово. През 1996 г. е преобразувано във „Финтекс” ЕАД Габрово. От 1995 г. дружеството е включено в списъка за масова приватизация. През 1997 г. е преименувано на фирма „Финтекс” АД – Габрово. От месец март 1998 г. „Финтекс” АД е в несъстоятелност поради неплатежоспособност. Отново е открита процедура за приватизация, но скоро след това е прекратена.

През април 2002 г. „Финтекс” АД е обявен в ликвидация и започва продажба и разпределение на неговите активи. С това приключва и надеждата за възраждане на габровският вълнен текстил. Днес сградите на почти всички цехове от огромния някога комбинат са в руини, а някои вече не съществуват.

Сподели

Прочети още