KulturaBg - logo

Действащите водни съоръжения в музей „Етър” бяха представени пред специалисти от 22 страни


Росица Бинева, уредник в музей „Етър”, бе единствен български представител на ХV симпозиум на Международното общество по молинология (TIMS), който се проведе в Берлин. През 2019-та в него взеха участие над 100 души от 22 страни: Германия, Холандия, Белгия, Франция, Англия, САЩ, Португалия, Полша, Гърция, Швейцария, Румъния, Япония, Иран, Беларус, България и др.
 

TIMS – The International Molinological Society (Международно общество по молинология), е неправителствена организация, която се занимава с изучаване на мелниците и други съоръжения, задвижвани от вятър, вода, животинска и човешка сила. Неин приоритет е да се представят най-добрите мелници, които една страна има; да се съдейства за подобряване на достъпа до съоръженията, затворени за обществеността. Организацията реализира срещи на молинолози от целия свят, поощрява изследователската дейност и подкрепя във всички аспекти молинологията, включително с реставрацията на мелници.
 Росица Бинева сподели, че участниците са представители на професионални общности на мелничари, на музейни институции, собственици на мелници, инженери, архитекти, изследователи.
 
„По време на симпозиума бяха изнесени 41 доклади и презентации на теми, свързани с археологически проучвания, изследване, документиране, съхранение и представяне на двигателни съоръжения и механизми от древността до наши дни. Стана ясно, че е събрана база с данни за състоянието и местоположението на съоръженията. Бяха популяризирани добри практики за представяне на мелниците като културно историческо наследство”, разказа Росица Бинева.
 
Докладът и презентацията й от симпозиума са на тема „Колекцията от действащи водни съоръжения в Етнографски музей на открито „Етър” – България”.
 

Интересът към Бинева е голям, слушателите са впечатлени от действащите в музея съоръжения. Някои от тях те виждат за първи път.
 
„Симпозиумът се проведе при открити врата, което даде възможност на всички любители на молинологията да присъстват и да задават своите въпроси към участниците. Във фоайето на конферентната зала бе представена мобилна книжарница с изследвания и периодични издания на английски, немски, френски езици.
 
В програмата на симпозиума бяха включени две тематични екскурзии, свързани с посещение на действащи вятърни мелници в района на Берлин и Потсдам, както и посещение в Националния техническия музей в Берлин.
 

Проведена бе Генерална среща на членовете на организацията. За председател бе преизбран Willem van Bergen, а Управителният съвет, поради изтичане мандата на трима от участниците, бе попълнен с нови.
 

Съгласно предварителното неформално запитване от страна на президента на TIMS Willem van Bergen към директора на музей „Етър” проф. д-р Светла Димитрова и одобряването на предложението, той обяви на срещата, че през 2021 г. домакин на традиционната екскурзия с научна и познавателна цел, организирана между симпозиумите, ще бъде България. Предложението бе прието единодушно и с голям ентусиазъм”, разказа още Росица Бинева.
 
Мелници върху вратовръзката на участник в симпозиума

Тя оценява участието си в това събитие като особено важно, както за своите професионални интереси, така и за авторитета на музей „Етър”. Отчита, че е провокиран интерес от страна на TIMS към България и към ролята на „Етър” за съхраняването на българското културно и историческо наследство.

Представянето на Росица Бинева в това събитие се реализира по проект „Участие в ХV Международен симпозиум на Международното общество по молинология (TIMS)”, с финансовата подкрепата на програма „Мобилност“ на Национален фонд „Култура”.  

Сподели
ТИХОМИР ЦЪРОВ
Партньор: ТИХОМИР ЦЪРОВ

Брой публикации: 248 аудио, 188 видео, 388 новини

Всички публикации на автора »

Прочети още