KulturaBg - logo

ДИРЕКТОРЪТ НА ЕМО „ЕТЪР” ИЗБРАНА ЗА ЧЛЕН НА УС НА БЪЛГАРСКИЯ КОМИТЕТ НА ИКОМ


Директорът на ЕМО „Етър” доц. д-р Светла Димитрова е избрана за член на Управителния съвет на Българския национален комитет на ИКОМ. Това стана на последното отчетно събрание на организацията, в която членуват над сто музейни специалисти и лица, чиято дейност е насочена към опазване на културното наследство. В сдружението влизат и пет институционални структури, една от които е ЕМО „Етър”.
 
Доцент Димитрова заяви, че този избор е признание за дейността на музея.
 
„Участието в ръководен орган на организация като ИКОМ издига още повече авторитета на ЕМО „Етър”. Управителният съвет осъществява оперативното ръководство и контактите с други институции”, уточни доцент Димитрова.
 
Благодарение на писмо, изпратено от Българския комитет на ИКОМ до заинтересовани министерства, е решен много важен въпрос – слагането на стойности на движимите културни ценности в музеите.
 
„Музеите са подчинени на различни Общини. Затова подходите за определяне на цените бяха доста разнообразни. Става въпрос за сложен и дълъг процес, а намесата на ИКОМ го направи разбираем и по-лесен за директорите на музеите. Препоръчва се да се остойностяват само онези предмети, които участват в изложби и е необходимо да имат застраховки. Когато се натрупат достатъчно знания и експертиза, тогава ще продължи оценяването на останалите движими културни ценности. Този процес е свързан с дигитализацията и дава яснота за реалната стойност на дадена културна ценност.”


Българският национален комитет на международният съвет на музеите (БНК на ИКОМ) е сформиран в съответствие с устава на ИКОМ приет на Генералната асамблея на ИКОМ – Хага 1989. Уставът на БНК на ИКОМ включва задължителните изисквания, регламентирани от Генералната конференция на ИКОМ, към националните комитети и отразява специфичните особености на музейното дело в България и националното законодателство.
ТИХОМИР ЦЪРОВ
Автор: ТИХОМИР ЦЪРОВ

Брой публикации: 217 аудио, 99 видео, 333 новини

Всички публикации на автора »

Прочети още