KulturaBg - logo

Общинските съветници на Габрово единодушно подкрепиха регистрация на марката „ЕТЪР/ETAR“ в Патентното ведомство

Членовете на Общинския съвет на Габрово единодушно подкрепиха предложението на кмета Таня Христова за регистрация на марката „ЕТЪР/ETAR“ в Патентното ведомство на Република България. Местните парламентаристи възлагат на директора на Регионален етнографски музей на открито „Етър“ проф. д-р Светла Димитрова „да извърши всички необходими действия за изпълнение на решението“.


С единодушната си подкрепа общинските съветници дават възможност да се финализира един процес, започнал преди повече от десетилетие. 

На 9 и 17 август 2006 година са подадени две заявки в Патентното ведомство за регистрация на „ЕТЪР/ETAR“, като в тях се изброяват стоки и услуги от определени класове, за които да се ползва тази марка. Процедурата започва със заявка на Алекси Чиликов с цел да се блокира възможността на Динко Динев от с. Св. Влас да придобие сходна марка „ЕТЪРА“. В последствие правата са дарени от Чиликов на музей „Етър“. На 15 август същата година срещу заявените от Динко Динев марки е подадено възражение, което е уважено от Патентното ведомство. Втората заявка от страна на музея – тази от 17 август 2006, има за цел да се разшири обхвата на закрила по отношение на първата заявка от 9 август.


До 2010 година музей „Етър“ предоставя многобройни аргументи и доказателства, събрани от служителите му, в подкрепа на искането за общоизвестност на марката. Това се прави с оглед да се предотврати отказ, поради налични по-ранни марки от трети лица – в случая „Захарни заводи“, Горна Оряховица, макар и само за част от заявените стоки и услуги. Съдебните процедури се водят до средата на 2020 година, когато производствата по заличаване на марките на „Захарни заводи“ АД приключват напълно успешно за музей „Етър“ и собственика му Община Габрово.

През следващите седмици предстои в Патентното ведомство да бъде предоставено писменото съгласие от компетентния орган – Общински съвет – Габрово. По отношение на заявление №89015, датиращо от 9 август 2006 година, това трябва да стане до 28 ноември 2020 година. По отношение на заявление №89205 от 17 август 2006 година този срок предстои да бъде определен в най-скоро време.


Заявление №89015/09.08.2006 се отнася за стоки и услуги от класовете 16, 32, 35, 39, 41 и 43.

Заявление №89205 от 17 август 2006 се отнася за стоки и услуги от класовете 08, 14, 15, 16, 21, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42 и 43.
Сподели
ТИХОМИР ЦЪРОВ
Партньор: ТИХОМИР ЦЪРОВ

Брой публикации: 264 аудио, 222 видео, 416 новини

Всички публикации на автора »

Прочети още