KulturaBg - logo

Постигнати са целите и очакваните резултати на проекта „Невидимата механика на водните съоръжения“

Постигнати са целите и очакваните резултати на проекта „Невидимата механика на водните съоръжения“, който музей „Етър“ реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата конкурсна (сесия „Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии“).

Целите на проекта са изработване на 10 броя детайлни векторни графики, представящи триизмерно елементите на всяко водно съоръжение (водоподаващи, двигателни и работни механизми) в чернобял и цветен вариант за всяко от следните водни съоръжения, намиращи се в РЕМО „Етър”:

БичкиджийницаМеханично точило


Воденица долапкиня

Тепавица

Воденица караджейка


Валявица


Струг за гаванки


Гайтанджийска одая


Струг за бъклициВалявица от с. СтокитеРезултатите са:  

Разкриване за публиката на скритите елементи и механизми на водните съоръжения, които формират сбирка от десет действащи обекта и я правят най-атрактивния сектор в РЕМО „Етър”.

Достъпно и разбираемо представяне пред широка публика и различни възрастови групи чрез графиките на устройството и начина на работа на всяко едно от водните съоръжения на територията на музея, които са недостъпни за посетителите.

Изработените графики ще намерят приложение в нови информационни табла за обектите в музея; на сайта на музея; в научно-популярни, образователни издания и презентации.

Разширяване възможностите за представяне отделните части на водните механизми и тяхното функциониране като цяло пред специализирани публики, които проявяват интерес чрез включването на графиките в лекции, обучения, практически занимания.

Нови възможности за сравняване с други подобни образци на материалното културно наследство в страната и извън нея.


Популяризиране на традиционните български занаяти и домашни занятия, свързани с използването на водата: гайнаджийство, дървостругарство, тепавичарство, воденичарство, някои от които са „занаяти в риск”.

Разработване на тематичен модул, посветен на водните механизми, тяхната изработка и функциониране, за представяне пред специализирани публики.


Подпомагане дейността на преподавателите, провеждащи учебни занятия по предметите: Околен свят, История и цивилизации, Литература, Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество;Българско възраждане.
 
Сподели

Прочети още